Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

RAK upozorio institucije na potrebu prilagođavanja hitnih informacija osobama sa oštećenim sluhom, slijepim i slabovidim osobama

26.03.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Imajući u vidu aktuelnu situaciju u vezi sa pojavom Corona virusa, značaj i žurnost djelovanja, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine uputila je preporuke institucijama da  informacije sa oznakom HITNO treba prilagoditi osobama sa invaliditetom. Riječ je o skupini u koju spadaju gluhe i nagluhe osobe kao i slijepe i slabovide osobe.

                Regulatorma agencija za komunikacije pozvala je institucije da u okviru svojih nadležnosti preduzmu mjere kako bi u stanju prirodne nesreće proglašene zbog pojave Corona virusa, invalidne osobe  imale jednaku mogućnost da komuniciraju i pristupe informacijama.

                Iskazana je i potreba saradnje sa medijskim kućama u rješavanju ovog pitanja, kao i obaveza medija da pruže podršku institucijama s ciljem spašavanja života.