Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pregled donacija u borbi protiv COVID-19

01.08.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

REALIZACIJA DONACIJA KAO PODRŠKE ODGOVORU NA COVID–19 ZARAZNO OBOLJENJE OD STRANE MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH

Redni broj

Donator

Datum realizacije

Vrsta donacije

Količina

Lek Pharmaceuticals d.d.

12.5.2020.

Lijek Hidroksihlorokin sulfat

22.800 tableta

Narodna Republika Kina

 

travanj 2020.

 

 

Medicinska oprema

6 respiratora

40.000 zaštitnih maski

Vlada Japana      

17.6.2020.

Lijek Avigan-Favirapir

12.200 tableta

Svjetska zdravstvena organizacija

29.7.2020.

Medicinska oprema

 

1000 vizira  

20.000 hirurških maski

Narodna Republika Kina

12.8.2020.

i

04.9.2020.

 

Medicinska sredstva

4.800 COVID-19 PCR testova za detekciju

5.000 COVID-19 brzih testova

 

 

 

 

 

 

Ujedinjeni Arapski Emirati-Vlada Emirata Dubai

                

 

 

 

rujan 2020.

 

 

 

Medicinska oprema

 

99.900 Briseva

25.000 Zaštitnih odijela

40 Ventilatora

100.267 Rukavica

150.000 Maski N95

150.000 Hirurških maski

103.732 Maske

34.577 Vizira

14.108 Zaštitnih naočala

 

 

 

Republika Koreja

 

 

13.10.2020.

 

Medicinska sredstva

 

222 KIT-a /seta za detekciju COVID-19

 

 

Kompanija DM

           

 

 

studeni 2020.

 

Medicinska oprema

 

2 anesteziološka ventilatora Primus, njemačkog proizvođača Dräger

Vlada SR Njemačke

 

siječanj 2021.

Medicinska oprema

10.000 pulsnih oksimetara

50 ventilatora

Alijansa javnog zdravlja Ukrajina -Udruženje “Partnerstvo za zdravlje” BiH

 

siječanj 2021.

Medicinska sredstva

5.000 brzih antigenskih testova

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)                

26.1.2021.

Nemedicinska oprema

2 rashladna uređaja - zapremine 528 litara

 

 

 

 

 

Svjetska zdravstvena organizacija

 

 

veljača 2021.

 

 

Medicinska oprema

 

40 Kriogenskih bočica

300 Epruveta za centrifuge

20 TRIS pufer rastvora       40 Antivirusnih/ dezinfekcijskih sredstava

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

              

veljača 2021.

Nemedicinska oprema

6 rashladnih uređaja

Svjetska zdravstvena organizacija

veljača-ožujak 2021.

Medicinska oprema

29.600 zaštitnih ogrtača

301.000 maski za lice

Nacionalni generalni direktorat za bolnice Mađarske

ožujak 2021.

Medicinska sredstva

40.032 PCR testova

Republika Srbija

02.03.2021.12.03.2021.

 

Cjepiva

10.000 doza                 AstraZeneca

Republika Turska

           

28.03.2021.

Cjepiva

30.000 doza                           Sinovac

Republika Srbija

 

09.04.2021.

Cjepiva

10.000 doza                 AstraZeneca

Republika Srbija

 

15.04.2021.

Cjepiva

10.000 doza                 AstraZeneca

Republika Turska

17.04.2021.

 

Cjepiva

10.000 doza                           Sinovac

Narodna Republika Kina

29.04.2021.

Cjepiva

50.000 doza                       Sinopharm

 

 

Kompanija„The Unioninvest Gida Turizm San.VeDis Tic. Ltd. Şti,“ - Republika Turska      

 

 

 

travanj 2021.

 

Medicinska sredstva

Medicinska oprema

 

10.000 test KIT-ova

10.000 maski

 

 

 

Centri za izvrsnost za smanjenje hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih rizika (European Union Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centers of Excelence Initiative - EU CBRN CoE

 

 

 

06.05.2021.

 

 

 

Medicinska sredstva

 

 

104

dijagnostička test KIT-a

za COVID-19

Republika Srbija

17.05.2021.

 

Cjepiva

10.000 doza                    AstraZeneca

Humanitarna organizacija CARE International Balkans

svibanj 2021.

Medicinska oprema

1.015.650                  zaštitnih maski

 

 

 

Vlada SR Njemačke

 

 

svibanj 2021.

 

Medicinska sredstva

36.480 komada

brzih kliničkih antigenskih kitova

Komanija NESTLÉ ADRIATIC BH D.O.O.

svibanj-lipanj 2021.

Novčana sredstva

100.000 CHF

Republika Hrvatska

04.06.2021.

Cjepiva

30.000 doza

AstraZeneca

Malezija

24.06.2021.

Cjepiva

50.000 doza                       Sinovac

 

Euroatlantski centar za koordinaciju i odgovor na katastrofe (NATO)

 

lipanj 2021.

Nemedicinska oprema

3 transportne komore sa negativnim pritiskom                 550 infracrvenih beskontaktnih termometara

Republika Srbija

01.07.2021.

 

Cjepiva

5.000 doza             AstraZeneca

Republika Srbija

03.07.2021.

Cjepiva

10.000 doza                 AstraZeneca

 

Republika Srbija

03.07.2021.

Cjepiva

10.000 doza                 AstraZeneca

 

Mađarska

05.07.2021.

Cjepiva

200.000 doza                 Sinopharm

 

Grčka

 

13.07.2021.

Cjepiva

120.000 doza                 AstraZeneca

Republika Hrvatska

 

16.07.2021.

Cjepiva

140.000 doza         AstraZeneca

Republika Azerbejdžan

19.07.2021.

Cjepiva

40.000 doza                 AstraZeneca

 

Svjetska zdravstvena organizacija

20.07.2021.

Medicinska sredstva

70 paketa pipeta

 

 

Republika Slovenija

 

 

22.07.2021.

 

Cjepiva

 

48.000 doza

AstraZeneca

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)              

 

28.07.2021.

 

Medicinska sredstva

 

3083Real-Time

PCR KIT-a za detekciju COVID-19

 

Republika Austrija

09.08.2021.

Cjepiva

498.800 doza               AstraZeneca

 

Bugarska

11.08.2021.

Cjepiva

50.000 doza                   AstraZeneca

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

24.08.2021.

Lijek                 Deksametazon

38.910                     pakovanja tableta

 

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva SR Njemačke

 

 

kolovoz 2021.

 

Medicinska oprema

1.500.000                        zaštitnih maski sa filterom FFP2/KN95                        5.000.000                    hirurških maski

 

 

 

Republika Slovenija

 

20.10.2021.

 

Cjepiva

100.620 doza                    BioNTech/Pfizer

 

Republika Hrvatska

21.10.2021.

Cjepiva

70.000 doza                         Moderna

Republika Poljska

 

03.11.2021.

Cjepiva

190.710 doza         BioNTech/Pfizer

Svjetska zdravstvena organizacija(SZO)

26.11.2021.

Medicinska oprema

254.000                       Zaštitnih maski

 

Republika Francuska

24.12.2021

Cjepiva

117.000 doza                 BioNTech/Pfizer

 

Sjedinjene Američke Države

 

11.01.2022.

Cjepiva

96.000 doza                 Moderna

Bugarska

 

20.01.2022.

Cjepiva

258.570 doza                 BioNTech/Pfizer

 

 

 

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)

 

02.02.2022

 

Medicinska sredstva

10 KIT-ova za detekciju COVID-19                     SARS Spike 5371L5373P

10 KIT-ova za detekciju COVID-19                               1 step RT qPCR 100rxns

 

Euro-Atlanski Centar za koordinaciju i odgovor na katastrofe (NATO)

 

07.02.2022.

Medicinska oprema

30 Panther 5 Ventilatora / respiratora

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

 

14.02.2022.

 

Medicinska oprema

 

21.000 vizira

5.250 pari čizama

7.800 kombinezona

8.300 naočala

5.500 pari rukavica

2.498 maski

13.000 pregača

 

Republika Poljska

 

04.03.2022.

Cjepiva

138.060 doza BioNTech/Pfizer

 

 

 

 

 

Svjetska zdravstvena

organizacija

 

 

 

 

31.03.2022.

 

 

Medicinska sredstva

 

16 KIT-ova za detekciju COVID-19

SARS Spike 5371L5373P

16 KIT-ova za detekciju COVID-19

1 step RT qPCR 100rxns

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

 

 

05.05.2022.

 

Nemedicinska oprema

 

6 dizel generatora za tehničku podršku

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Austrija-grad Beč za udruženje „Pomozi.ba“

 

            

 

 

 

16.05.2022.

 

 

 

 

Medicinska oprema

 

1.018.058

jednokratnih ogrtača

449.506

jednokratnih zaštitnih odijela / kombinezona

446.886

pregača za jednokratnu upotrebu

31.940.543

zaštitne maske

1.623.650

jednokratnih kapa

32.868 pari

zaštitnih naočala

52.120

zaštitnih vizira

2.002.300 pari

zaštitnih rukavica

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

              

 

19.05.2022.

 

Nemedicinska oprema

 

31                                             rashladni uređaj za skladištenje i čuvanje cjepiva

3                                                       seta rezervne opreme za rashladne uređaje

 

Republika Hrvatska

27.05.2022.

Cjepiva

30.420 doza   BioNTech/Pfizer

 

Republika Hrvatska

27.05.2022.

Cjepiva

25.000 doza               Moderna

 

 

 

 

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

              

 

 

31.05.

i 31.08.2022.

 

 

 

Nemedicinska oprema

 

7 setova generatora za tehničku podršku koja se koristi u borbi protiv COVID-19

2 palete prateće opreme za setove generatora

 

Republika Koreja

22.07.2022.

Cjepiva

85.410 doza     BioNTech/Pfizer

 

 

 

Republika Koreja

 

22.08.2022.

Cjepiva

 

20.400 doza                         Moderna

 

Republika Estonija

 

22.08.2022.

Cjepiva

14.000 doza     BioNTech/Pfizer

 

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

           

 

 

11.11.2022. i 14.06.2023.

 

 

Nemedicinska oprema

6 hladnih soba

Zhendre Walk-in type cold room,10 m3

6 stabilizatora napona

10kVA single phase voltage stabilizer

2 stabilizatora napona

15kVA three phase voltage stabilizer

 

 

Alijansa javnog zdravlja iz Ukrajine

             

16.11.2022.

Medicinska sredstva

15.000testova                           SARS-COV-2, Panbio COVID-19 Ag (Nasal)

 

 

 

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

                  

 

 

 

16.11.2022.

 

 

 

Medicinska oprema

 

 

 

20 jedinica walk-in closet customized shelf -oprema za hladni lanac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro-atlanski koordinirajući centar za odgovor na katastrofe (NATO)

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2022., 11.01.2023.,10.05.2023, i 01.06.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Medicinska oprema i medicinska sredstva

           

 

           

           

           

 

           

 

           

 

110.000

Zaštitnih maski

20.000

COVID-19 antigenskih testova

30.000

Safetouch FFP2 i FFP3 maski

20.160

Zaštitnih naočala

10.000

Pregača

210 paketa

Vlažnih maramica

25.000

Mantila

400 kutija

Kombinezona

 

Kraljevina Švedska

15.12.2022.

Cjepiva

38.000 doza                         Moderna

 

Republika Slovenija

11.01.2023.

Cjepiva

31.680 doza             BioNTech/Pfizer

 

Republika Slovenija

11.01.2023.

Cjepiva

20.400doza                       Moderna

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

           

 

26.01.2023.

Nemedicinska oprema

4 kompresorske jedinice u sklopu humanitarne pomoći za prevenciju COVID-19 zaraznog oboljenja

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

02.03.2023.

Nemedicinska oprema

4 prijenosna uređaja za praćenje uvjeta u hladnom lancu cjepiva

 

 

 

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

 

 

08.03.2023.

 

Nemedicinska oprema

 

3 prijenosna uređaja za praćenje temperature u hladnom lancu cjepiva

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

            .

03.04.2023

Nemedicinska oprema

24 generatorska seta u svrhu prevencije COVID-19

Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF)

        

14.07.2023.

Nemedicinska oprema

5 prijenosnih uređaja za praćenje temperature u hladnom lancu cjepiva