Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana sjednica Odbora donatora za protivminsko djelovanje – Iskazana podrška procesu deminiranja u BiH

12.12.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

            U Sarajevu je danas održana sjednica Odbora donatora za protivminsko djelovanje, na kojoj su predstavnici ključnih donatora, još jednom iskazali posvećenost procesu deminiranja u BiH i najavili da će nastaviti pružati kontinuiranu podršku protivminskom djelovanju.

                Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak izrazila je zahvalnost na podršci i prisustvu donatora sjednici, koja je održana nakon godinu dana pauze.

                Istakla je da BiH 28 godina nakon rata, nažalost,  još nije očišćena od mina te je potrebno ubrzati proces. Prioritet je stoga revizija Strategije deminiranja s realnim i ostvarivim ciljevima kao i pokretanje procedure donošenja novog Zakona o deminiranju radi unapređenja organizacione i upravljačke strukture u ovoj oblasti. Podsjetila je da je u proteklih 10 godina prosječna godišnja stopa realizacije plana deminiranja bila svega oko 35 odsto, što je nedovoljno za ispunjavanje ranije preuzetih obaveza iz Otavske konvencije.

                „Deminiranje je proces koji ni jedna zemlja, pa ni BiH, ne može okončati bez pomoći stranih donatora i međunarodnih institucija“, rekla je ministrica Bošnjak i kazala da cijeni podršku svih donatora i međunarodnih institucija u ovom procesu.

                Zahvaljujući se donatorima, istakla je da je Bosna i Hercegovina u propisanom roku, do 1. 9. 2023. godine ispunila cilj oslobađanja zemlje od kasetne municije, što su pohvalili i svi prisutni članovi Odbora donatora. Posebno je istakla značaj projekta „Majevica 2022. – 2024.“ čija je vrijednost skoro 10 miliona eura i izvrstan je primjer međuentitetske i među općinske saradnje. Ministrica je ukazala na potrebu većeg izdvajanja sredstava Bosne i Hercegovine za protivminske aktivnosti.

                Podršku procesu deminiranja i aktivnostima koje provode Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje BiH i BHMAC dao je vršilac  dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sylvain Merlen, koji je  izrazio zadovoljstvo sastankom Odbora donatora. Pozdravio je donošenje revidirane strategije deminiranja ističući vezu između razvoja i deminiranja koju UNDP podržava. 

                Predsjedavajući Komisije za deminiranje u BiH Ognjen Zekić  i direktor BHMAC-a Enis Horozović informirali su predstavnike donatora o dosadašnjim rezultatima, planovima i projektima te  značaju uspostavljanja kontinuiteta redovnog izvještavanja Odbora donatora o protivminskim aktivnostima u BiH.

                Na kraju, ministrica Bošnjak je izrazila uvjerenje da će praksa održavanja sastanaka Odbora donatora biti nastavljena i u narednom periodu. Sljedeći Odbor donatora za protivminsko djelovanje planira se održati u 2024. godini.

                Istakla je da deminiranje ostaje prioritet za Ministarstvo civilnih poslova i da će Ministarstvo ostati posvećeno svim budućim aktivnostima koje će doprinijeti ubrzanju procesa deminiranja.

               

                 Današnjem sastanku prisustvovali su svi ključni donatori u području deminiranja, uključujući predstavnike ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Italije, Norveške, Slovenije i drugih, te predstavnici Delegacije EU, EUFOR-a, NATO-a, OEBS-a kao i Oružanih snaga BiH.