Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana radionica ''Povezivanje protivminskih akcija i Agende 2030 za održivi razvoj''

23.03.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Centar za uklanjanje mina u BiH je u saradnji sa UNDP i GICHD, a u okviru Projekta “Više od kvadratnih metara” (Beyond the Square Meters), održao radionicu i okrugli sto na temu ”Povezivanje protivminskog djelovanja i Agende 2030 za održivi razvoj”. Na radionici su učestvovali i članovi Komisije za deminiranje u BiH. Ova i ostale aktivnosti projekta imaju za cilj da prikažu kako protivminsko djelovanje doprinosi održivom razvoju i miru više od broja kvadratnih metara i očišćenih mina, doprinose unapređenju i integraciji protivminskih akcija u nacionalne razvojne planove kao i ojačavaju veze između humanitarne akcije, razvoja i mira.

Na okruglom stolu je prezentiran nacrt Smjernica integracije ciljeva održivog razvoja koje je potrebno implementirati u proces prikupljanja, obrade i razmjene podataka sa ostalim učesnicima protivminskih akcija kao i drugih krovnih i razvojnih institucija države.