Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan sastanak predstavnika obrazovnih vlasti 72 zemlje članice UNESCO-a

17.03.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                Kako bi se razmijenila iskustva o efikasnim odgovorima država i osigurao kontinuitet u obrazovnom procesu u vezi sa pojavom korona virusa (COVID-19), održan je Virtuelni sastanak ministara obrazovanja 72 zemlje članice UNESCO-a, na kojem je učestvovao i predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

                Tom prilikom podijeljena su iskustva u vezi sa odvijanjem obrazovnog procesa s obzirom na vanredne okolnosti. Sastankom je predsjedavala Stefania Ginannini, pomoćnica direktora UNESCO-a za obrazovanje. Cilj sastanka bio je da se podijele iskustva i naučene lekcije, predvide dalje potrebe i stvori neka vrsta „zajednice“ za dijeljenje praktičnih iskustava.

                Izazovi sa kojima se sve zemlje suočavaju su: održavanje komunikacije sa učenicima i studentima, održavanje kontinuiteta obrazovnog procesa, te kako olakšati učenje putem dodatnog materijala.

                Svoje iskustvo i naučene lekcije sa učesnicima sastanka, uz predstavnike UNESCO-a, podijelili su predstavnici Francuske, NR Kine, Irana, Japana, Italije i Meksike, kao i zemalja sa visokim rizikom, odnosno većim brojem potvrđenih slučajeva zaraze COVID-19  i ostale zemlje iz različitih regiona svijeta.

                Na sastanku je pojašnjeno da UNESCO svakodnevno  prati situaciju u vezi sa zatvaranjem škola, te je u tu svrhu kreiran i link na kojem se može vidjeti mapa i lista zemalja koje su zatvorile svoje škole (link: COVID-19 Educational Disruption and Response).

Također, razvijene su i multijezične aplikacije i platforme koje mogu pomoći obrazovnim vlastima, školama, nastavnicima, roditeljima i učenicima (link: Distance learning solutions to mitigate COVID-19 school closures).