Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održan Okrugli sto „Medijska pismenost u nastavnim planovima i programima za osnovno i srednje obrazovanje u Tuzlanskom kantonu: istraživanje i nalazi“

16.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predstavnica Ministarstva civilnih poslova sudjelovala je u radu Okruglog stola pod nazivom „Medijska pismenost u nastavnim planovima i programima za osnovno i srednje obrazovanje u Tuzlanskom kantonu: istraživanje i nalazi“, a koji je održan u Tuzli, u organizaciji Centra civilnih inicijativa (CCI).

Cilj Okruglog stola je bio okupljanje svih relevantnih aktera, iznalaženje kvalitetnih zaključaka i prijedloga za unapređenje i razvoj medijske pismenosti kako kroz formalne, tako i kroz neformalne načine obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku je prezentirana analiza medijske pismenosti u nastavnim planovima i programima za osnovno i srednje obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. Tijekom prezentacije glavni fokus istraživača bio je usmjeren na rezultate PISA testiranja iz 2018. godine, analizu nastavnih planova i programa (Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, Demokracija i ljudska prava i informatika). Analiza je pokazala da se u nastavnom procesu koriste zastarjeli udžbenici, iz 2010., 2011., i 2012. godine. Nastavnim planom i programom za učenike 7. razreda osnovnih škola, od ukupno 140 časova u toku jednog mjeseca, samo 4 su predviđena za medijsku kulturu, dok je najmlađi udžbenik iz 2012. godine.

Tijekom prezentacije bilo je govora i o zaštiti djece na internetu, factchecking-u, te su prikazani primjeri medijskih sadržaja koji nisu objavljeni u skladu s principima i pravilima objektivnog izvještavanja i novinarske etike.

Okrugli stol je rezultirao s određenim zaključcima, među kojima se ističu sljedeći:

-Učenici su prezasićeni gradivom predviđenim nastavnim planom i programom u Tuzlanskom kantonu, te u tom smislu treba biti pažljiv prilikom uvođenja novih aktivnosti. Kao jedan od najvećih problema sa kojima se srednjoškolci suočavaju, istaknuto je polaganje eksterne mature u srednjim školama u Tuzlanskom kantonu. Jedan od prijedloga, kako podići kvaliteta obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je i uspostavljanje suradnje nevladinih organizacija  (10 do 15 organizacija) i Vlade Tuzlanskog kantona, te organiziranje edukativnih i interaktivnih radionica sa učenicima, na temu medijske pismenosti. Ako bi se radili novi kurikulumi u osnovnim i srednjim školama, obavezno bi trebalo uključiti predstavnike mladih/učenike. Također, pri izradi kurikuluma, u obzir bi trebalo uzeti i različitosti među učenicima, u smislu različitih stilova učenja.

 

-Potrebno je više ulagati u obrazovanje, jedan od najvećih problema, i osnovnih uzročnika ovakvog stanja u obrazovanju je nedostatak financija. Za ostvarivanje značajnog napretka u obrazovanju, potreban je politički zaokret, s obzirom na to da je jedna od osnovnih karakteristika postojećeg sistema, pored loše infrastrukture, održavanje trenutnog stanja. Neophodno je uspostaviti sistem kontinuiranog usavršavanja nastavnika. Još jedan od problema s kojim se nastavnici i profesori suočavaju je i taj što roditelji odbijaju da klasificiraju djecu u određene kategorije (npr. zdravstveno stanje), što u određenim situacijama dovodi do ozbiljnih teškoća pri izvođenju nastave. Jedno od pitanja koje se samo nameće je, koliko imamo nastavnika/profesora koji su dovoljno obrazovani medijski i informatički da bi mogli to znanje prenijeti studentima i učenicima.

- Predškolski odgoj je također apsolutno zapostavljen kada govorimo o ovoj temi (medijska pismenost) i tu postoji ogromna razlika u odnosu na Kanton Sarajevo. Potrebno je i najmlađe naučiti barem da sve što pročitaju nije točno.

-Kod učenika je važnije razvijati kritički stav i kritičko razmišljanje, nego zahtijevati suhoparno i monotono memoriranje odrađenih informacija.

-Nastavnici i profesori se boje da javno pokažu gdje „stoje“ sa znanjem u poređenju sa znanjima učenika, kojima sve ovo predstavlja teret zato što u školi uče stvari koje su premašene.

-U učionice je potrebno unijeti stvarni svijet, a ne samo kvantitativno uvesti novi školski predmet. Medijska pismenost treba biti prisutna skoro u svakom predmetu, ali bez dodavanja novih časova, ili uvođenja novih predmeta.

-Zaposliti psihologe u svim školama jer roditelji nemaju vremena da razgovaraju s djecom.

-Jedan od problema je i nedostatak ljudskih resursa, zbog toga što kontinuirano opada zanimanje za profesiju učitelja i nastavnika.

Kako je tema medijske i informacijske pismenosti već desetak godina aktualna u obrazovanju, očekuje se nastavak suradnje sa svim relevantnim partnerima, prije svega s predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti, nevladinih organizacija i drugih institucija.