Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ODLUKA O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE ZA ZASLUŽNOG SPORTISTU BOSNE I HERCEGOVINE I VRHUNSKOG SPORTISTU MEĐUNARODNOG RAZREDA ZA 2023. GODINU

10.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                                                                                                                                                                                                                                  

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 41. stav (2) Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), člana 10. stava (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 7. stava (7) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/16 i 87/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 12.12.2023. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE ZA ZASLUŽNOG SPORTISTU BOSNE I HERCEGOVINE I VRHUNSKOG SPORTISTU MEĐUNARODNOG RAZREDA ZA 2023. GODINU

Član 1.
(Predmet)

 

Ovom odlukom određuje se visina jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda za 2023. godinu, u okviru Granta za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda u iznosu od 100.000,00 KM.

 

Član 2.
(Pravo na jednokratnu novčanu nagradu)

 

Kategorizirani sportista ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu nagradu, pod uvjetima utvrđenim posebnim rješenjem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o kategorizaciji i to:

 

a)      Zaslužni sportista ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou, nakon što ispuni uvjete za odlazak u penziju, u skladu s odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

b)      Vrhunski sportista međunarodnog razreda, ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu nagradu, koja se isplaćuje u prvoj narednoj godini nakon ostvarenog rezultata koji je bio temelj za kategorizaciju. Visina jednokratne novčane nagrade zavisi od postignutog rezultata na takmičenjima na kojima je sportista učestvovao. Vrhunski sportista međunarodnog razreda može uživati navedeno pravo samo ako se aktivno bavi sportom u navedenom periodu. Vrhunski sportista međunarodnog razreda koji je kategoriziran na temelju ispunjene A norme za Olimpijske igre ili plasmana na Svjetsko prvenstvo, ne može po istom osnovu biti kategoriziran i nagrađen naredne godine.

 

Član 3.
(Jednokratna novčana nagrada)

 

(1)   Zaslužnim sportistima Bosne i Hercegovine u 2023. godini, utvrđuje se jednokratna novčana nagrada za osvojeno I-III mjesto na Olimpijskim igrama, osvojeno I-III mjesto na Svjetskom prvenstvu, osvojeno I-III mjesto na Evropskom prvenstvu i osvojeno I-III mjesto na Paraolimpijskim igrama, u ukupnom iznosu od 29.200,00 KM, kako slijedi:

a) Fikret Čaušević                         3.150,00 KM      

b) Esad Durmišević                       3.150,00 KM

c) Nedžad Salkić                           3.150,00 KM

d) Ejub Mehmedović                     3.150,00 KM

e) Zikret Mahmić                          3.150,00 KM

f) Refija Okić                                2.800,00 KM

g)Tima Džebo                               2.500,00 KM

h)Zlatko Saračević                        2.300,00 KM

i) Mirza Hrustemović                     2.150,00 KM

j) Mehmed Čolić                           2.000,00 KM

k) Đurđica Šišul                           1.700,00 KM

 

(2)   Vrhunskim sportistima međunarodnog razreda u 2023. godini, utvrđuje se jednokratna novčana nagrada za ispunjenu "A" normu ili ostvaren plasman za učestvovanje na Olimpijskim igrama; Ispunjenu normu ili ostvaren plasman za učestvovanje na Paraolimpijskim igrama; Ispunjenu normu ili ostvaren plasman za učestvovanje na Specijalnoj olimpijadi; Ostvaren plasman na Svjetsko prvenstvo, u ukupnom iznosu od 70.800,00 KM, kako slijedi:

 

a) Lana Pudar                        2.300,00 KM

b) Ismail Barlov                      2.300,00 KM

c) Ismet Godinjak                   2.300,00 KM

d) Ermin Jusufović                  2.300,00 KM

e) Jasmin Brkić                      2.300,00 KM

f) Elvis Šerifović                     2.300,00 KM

g) Adnan Manko                    2.300,00 KM

h) Asim Medić                       2.300,00 KM

i) Mirzet Duran                      2.300,00 KM

j) Sabahudin Delalić              2.300,00 KM

k) Dževad Hamzić                 2.300,00 KM

l) Safet Alibašić                    2.300,00 KM

m) Armin Šehić                    2.300,00 KM

n) Edin Đino                         2.300,00 KM

o) Nizam Čančar                   2.300,00 KM

p) Stevan Crnobrnja              2.300,00 KM

r) Dimitrije Savić                  2.000,00 KM

s) Lazar Miovčić                    2.000,00 KM

t) Abedin Mujezinović            2.000,00 KM

u) Aleksandra Samardžić       2.000,00 KM

v) Ada Avdagić                     2.000,00 KM

z) Elvedina Muzaferija           2.000,00 KM

aa) Anđela Samardžić           2.000,00 KM

bb) Faris Ibrahimpašić           2.000,00 KM

cc) Omar Bojčić                     2.000,00 KM

dd) Vuk Ilić                           2.000,00 KM

ee) Alma Tursunović              2.000,00 KM

ff) Ervin Bejdić                      2.000,00 KM

gg) Larisa Cerić                     2.000,00 KM

hh) Filip Živković                   2.000,00 KM

ii) Dino Terzić                       2.000,00 KM

jj) Ismail Zulfić                    2.000,00 KM

kk) Rasim Redžić                 2.000,00 KM

 

(3)   Jednokratna novčana naknada određena je na osnovu postignutih rezultata na takmičenjima na kojima je sportista učestvovao. 

 

Član 4.
(Sredstva za isplatu jednokratne novčane nagrade)

 

Sredstva za isplatu jednokratne novčane nagrade iz člana 3. ove odluke, osigurana su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na poziciji – 614200 – Grantovi pojedincima.

Član 5.
(Realizacija odluke) 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

Član 6.
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".