Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Nakon više od šest godina održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini

12.03.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

            Na poziv Ministarstva civilnih poslova, u Sarajevu je održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, prva nakon prosinca 2017.godine,  što predstavlja značajan korak ka boljoj koordinaciji u oblasti obrazovanja.

            Konferencijom predsjedava ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i čine je ministri nadležnih entitetskih i županijskih ministarstava za oblast obrazovanja, te šef Odjela za obrazovanje i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

            Riječ je o  stalnom i najvišem savjetodavnom tijelu koje ima za cilj osiguranje efikasnih struktura za koordinaciju obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini, kao i implementaciju ciljeva neophodnih za obrazovnu reformu. Kroz svoj rad, Konferencija analizira stanje i potrebe, te predlaže nadležnim organima strateške prioritete u obrazovanju. Pored toga, Konferencija ministara obrazovanja ima značajnu ulogu u praćenju standarda u obrazovanju u Bosni i Hercegovini i njihovom usklađivanju sa međunarodnim standardima.

            Na sjednici je izmijenjen Poslovnik o radu Konferencije, čime je omogućeno sudjelovanje dva novoformirana ministarstva obrazovanja u Republici Srpskoj i Kantonu Sarajevo, te je dogovoreno imenovanje predstavnika institucija Konferencije, koji će imati zadatak utvrđivanja dnevnog reda i usuglašavanja zaključaka , a koje će nakon toga razmatrati Konferencija, s ciljem unapređenja efikasnosti rada ovog tijela.

              Članovi Konferencije su istakli da postoji niz tema koje bi se trebale razmatrati na sastancima Konferencije ministara, a koje se odnose na unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje sustava koji će osigurati sveobuhvatan pristup obrazovanju za sve u Bosni i Hercegovini, te je dogovoreno da se iduća sjednica Konferencije ministara organizira u što kraćem vremenskom roku.