Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević primila delegaciju vijeća mladih Federacije BiH i Republike Srpske

24.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Delegacije vijeća mladih iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su danas posjetile Ministarstvo civilnih poslova BiH što je ujedno bila i njihova prva zvanična posjeta jednom ministru civilnih poslova od kada ova vijeća djeluju.

Sastanku su prisustvovati Mladen Pjevčević u ime Omladinskog savjeta Republike Srpske te Nikola Kandić i Jasmina Banjalučkić u ime Vijeća mladih FBiH.

Teme razgovora su se odnosile na ponovno pokretanje rada Komisije za koordinaciju pitanja mladih BiH, jačanje institucionalne podrške mladima i omladinskom sektoru u BiH kao  i međunarodni sporazumi i obaveze koje je država BiH preuzela na sebe kada je u pitanju omladinski sektor u BiH.

Ohrabrujuća vijest iz Vijeća mladih Federacije je da je konstituisano novo rukovodstvo te da konačno imaju legitimnog potpisnika potencijalnog  Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Još jedna tema se otvorila tokom sastanka a odnosi se na neuključenost četiri kantona u rad vijeća mladih Federacije BiH. Riječ je Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Hercegbosanskoj županiji, Zeničko dobojskom kantonu i Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu koji još nemaju formirana vijeća mladih. U vezi s tim, dogovoreno je pokretanje zajedničkih aktivnosti kako bi se i ove zajednice čim prije aktivno uključile u rad Vijeća mladih Federacije BiH.

Ministrica Gudeljević je naglasila da želi na svaki raspoloživ način pomoći vijećima mladih u BiH, mladima općenito i da će uložiti sve napore da Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih BiH bude formirano, poslije pune tri godine pauze, do kraja 2020. godine.