Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministarstvo civilnih poslova BiH pomaže školama u nabavki informaciono komunikacione opreme

17.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obnovilo je Pismo podrške sa Microsoft-om kroz programe “Shape the Future” te tako još jednom naglasilo važnost podrške obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Pismom podrške, nadležnim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini, omogućava se popust od 95% na cijenu licence prilikom kupovine informaciono komunikacione opreme.

Korisnici programa mogu biti samo obrazovne ustanove, odnosno osnovne i srednje škole u BiH. Da bi se realizovala nabavka IKT opreme, odnosno licenci, kroz “Shape the Future” program, potrebno je:

-              Dostaviti zahtjev za Pismom podrške Ministarstvu civilnih poslova BiH, uz specifikaciju opreme i spisak škola gdje će oprema biti isporučena sa podatkom o količini.

-              Specifikacija opreme koja se nabavlja trebalo bi da bude u skladu sa standardima definiranim u dokumentu „Osnovni tehnički standardi za alate informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini” izrađenim 2021. godine.

-              U tenderskoj dokumentaciji trebalo bi navesti da oprema mora biti isporučena s instaliranim Windows 11 Pro, u skladu sa “Shape the Future” programom Microsofta. Također, potrebno je navesti da se na tender mogu javiti firme koje moraju osigurati servis/održavanje opreme u Bosni i Hercegovini, kao i da naručena oprema mora biti nova i nekorištena.

Nakon provedene tenderske procedure, odabranom preduzeću dostavlja se kopija Pisma podrške, kako bi dobavljač mogao poručiti opremu uz povoljnije uvjete.

U protekle dvije godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH je izdalo pisma podrške za kupovinu 4.119 licenci na zahtjev UNICEF-a, UNESCO-a, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Saradnja Ministarstva civilnih poslova BiH i Microsoft-a kroz program “Shape the Future” planira se da traje do 2025. godine, a cilj je pružiti potporu obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini.