Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar

16.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

1996. godine Generalna skupština UN-a je usvojila Rezoluciju 51/95 proglašavajući 16. novembar za Međunarodni dan tolerancije.

Ovo je uslijedilo nakon što su države članice UNESCO-a 16. novembra 1995. usvojile Deklaraciju o načelima tolerancije. Između ostalog, Deklaracija potvrđuje da tolerancija nije ni popuštanje ni ravnodušnost, nego je poštovanje i uvažavanje bogate raznolikosti kultura našega svijeta, naših oblika izražavanja i načina na koji možemo biti ljudi.

Tolerancija priznaje univerzalna ljudska prava i osnovne slobode drugih. U svijetu raznolikosti, tolerancija je preduslov za mir.

Po riječima, gđe Audrey Azoulay, generalne direktorice UNESCO-a: “Tolerancija je čin čovječnosti, koji moramo svaki dan njegovati i provoditi u vlastitom životu, radovati se različitosti koja nas čini jakim i vrijednostima koje nas okupljaju. Ovo je poruka UNESCO-a.“

Poruka generalne direktorice UNESCO-a povodom obilježavanja 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije 2020, se može pročitati ovdje:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374860_eng