Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Lakša mobilnosti stručnjaka u zdravstvu, veterini i farmaciji

27.09.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U nastavku nastojanja Bosne i Hercegovine da intenzivira regionalnu saradnju i olakša mobilnost stručnjaka, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donijelo je odluku o usvajanju Nacrta Osnova za zaključivanje Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i babica u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ovaj sporazum će biti upućen dalje u proceduru na Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a planira se potpisivanje na Samitu Berlinskog procesa u Tirani 16. oktobra 2023.

Sporazum predviđa automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za odabrane profesije koje nedostaju na tržištu rada, čime se stvara povoljno okruženje za mobilnost stručnjaka unutar regiona, ojačava se regionalna saradnja te se pruža podsticaj ekonomskom razvoju regije. Također, ovakav Sporazum povećava konkurentnost visokokvalificiranih stručnjaka na tržištu rada, a njegovim potpisivanjem trebalo  bi da bude potvrđena  opredijeljenost za dalji napredak i regionalno povezivanje u oblastima zdravstva, veterine i farmacije.

Ranije potpisani Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata skoro je identičan novom sporazumu, a zajedno čine važan preduvjet za mobilnost i priznavanje stručnih kvalifikacija u svim navedenim deficitarnim oblastima.

Novim koracima u olakšavanju mobilnosti stručnjaka, Bosna i Hercegovina čvrsto potvrđuje svoju predanost regionalnoj suradnji i daljnjem jačanju veza, a Ministarstvo civilnih poslova ispunjavanju uvjeta u skladu s evropskim integracijama.