Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja

18.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Stalna radna grupa o rodnoj ravnopravnosti u istraživanju i inovacijama EU Komiteta za evropsko istraživačko područje usvojila je 22. maja 2020. godine Policy Brief  "Mobilizacija za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja: Novi zamah za rodnu ravnopravnost u Evropskom istraživačkom prostoru".

Dokument se temelji na analizi koja je provedena u zemljama članicama EU i zemljama pridruženim EU programu za istraživanje i inovacije, Horizon 2020.

Dokument možete pronaći na linku: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1206-2020-INIT/en/pdf.