Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Hubert H. Humphrey Fellowship program stipendiranja Američke vlade za akademsku 2025./2026. godinu

26.04.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je otvoren poziv za apliciranje za „Hubert H. Humphrey Fellowship“ program za akademsku 2025./2026. godinu. Ovaj specijalizovani program stručne razmjene namjenjen je za jačanje liderstva između profesionalaca iz svijeta koji usko sarađuju u cilju iznalaženja rješenja za lokalne i globalne izazove. Kroz akademska usavršavanja i profesionalni razvoj, u saradnji sa američkim kolegama, ova rastuća globalna mreža služi za razmjenu najboljih praksi i jačanju stručnosti u oblastima od ključnog značaja za izgradnju mirnijeg svijeta.

 

Oblasti koje pokriva ovaj program

 

Oblasti koje pokriva ovaj program su:

 

Ljudski i institucionalni razvoj

 

 • Ekonomski razvoj,
 • Finansije i bankarstvo,
 • Analiza javnih politika i javna uprava,
 • Tehnološka politika i menadžment.

 

Prava i slobode

 

 • Komunikacije/Novinarstvo,
 • Pravo i ljudska prava.

 

Održiva zemljišta

 

 • Poljoprivreda i ruralni razvoj,
 • Prirodni resursi, politika zaštite životne sredine i klimatske promjene,
 • Urbano i regionalno planiranje.

 

Napredne zajednice

 

 • Politika u upravljanje javnim zdravstvom,
 • Upravljanje javnim zdravstvom,
 • Obrazovanje, liječenje i prevencija zloupotrebe neželjenih supstanci,
 • Administracija, planiranje i politika u obrazovanju.

 

Ko se može prijaviti

 

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati sljedeće uslove za prijavu:

 

 • Svi državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju validni BH pasoš,
 • Završen dodiplomski studij na akreditovanim univerzitetima u BiH u trajanju od najmanje 4 godine,
 • Najmanje pet godina stalnog profesionalnog iskustva u odgovarajućoj oblasti nakon sticanja univerzitetske diplome prije avgusta 2024. godine,
 • Pokazane liderske osobine i dobar dosije u radu u javnim službama,
 • Ograničeno prethodno iskustvo u Sjedinjenim Američkim Državama,
 • Sposobnost praćenja nastave na engleskom jeziku srazmjerno predloženim aktivnostima koje će se provoditi u Sjedinjenim Državama,
 • Doktorska dozvola za učestvovanje u programu (samo finalisti),
 • Ispunjavanje uslova za dobijanje i održavanje ne-imigrantske vize posjetioca razmjene J-1 potrebna za program. Suradnici i uzdržavani članovi porodice ne moraju plaćati naknade za vizu J-1 ili vizu (e) J-2, ako je to primjenjivo, ali sa njima mora razgovarati konzularni odjel ambasade,
 • Predan povratku u BiH poslije provedenih 2 godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao nosioci vize J-1, stipendisti podliježu dvogodišnjem zahtjevu za boravištem u stranoj zemlji. Prateći izdržavani članovi viza J-2 također podliježu ovom zahtjevu, bez obzira na trajanje boravka.

 

Prosec apliciranja

 

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijave podnose online putem preko sljedeće web adrese: https://apply.iie.org/apply/?sr=278cdc20-69ef-4648-9af3-e2ac33472816

 

Neophodno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 • Plan programa, Zainteresovani kandidati moraju opisati kako se njihov rad odnosi na potrebe BiH u oblasti studija, predložene akademske i stručne aktivnosti za program, i kako će im njihova novostečena znanja i vještine pomoći u rješavanju razvojnih potreba u Bosni i Hercegovini,
 • Dvije lične izjave, Za programsku izjavu A tipa, zainteresovani kandidati moraju opisati svoju evidenciju snažne posvećenosti javnoj službi (na primjer, zajednica, građanska uključenost ili profesionalne odgovornosti),  njihove profesionalne ciljeve za narednih pet godina, i kako će im program pomoći da postignu svoje ciljeve. Za programsku izjavu B tipa, kandidati moraju opisati problem ili izazovnu situaciju koju su riješili svojom inicijativom, kao i rezultat. Primjer bi trebao biti ilustrativan za njihove vještine rješavanja problema, liderske sposobnosti i/ili posvećenost javnoj službi,
 • Dva pisma preporuke na engleskom jeziku, Profesionalni mentor, profesor ili drugi saradnik izvan trenutnog radnog okruženja kandidata mora napisati jedno pismo preporuke. Drugo pismo mora biti od neposrednog rukovodioca kandidata na trenutnoj poziciji kandidata. Kandidati se ohrabruju da preporučitelji dostave pisma preporuke putem interneta. Koristite odjeljak Embark “Register Recommender” da započnete proces registracije, dodate i uklonite preporučioce i pratite napredak. Ako preporučioci ne mogu da završe proces online, moraju poslati popunjeni obrazac Ambasadi SAD-a u BiH na bhexc@state.gov sa naslovom: “Prezime, ime kandidata 2024-25 Humphrey Program Letter of Recommendation”,
 • Kopije akademskih transkripata i Diploma sa svakog Univerziteta ili Visokoškolskig ustanova, U početnoj fazi prijave prihvataju se dokumenti kao što su ih izdale akademske institucije, bez prijevoda na engleski jezik. Uključite ovjerene prijevode na engleski, ako su dostupni. Finalisti moraju dostaviti zvanične transkripte i ovjerene kopije diploma ili diploma popraćene originalnim, ovjerenim prijevodom na engleski jezik,
 • Ako je primjenljivo, Stranica dodatne aplikacije protiv zloupotrebe nedozvoljenih supstanci, Samo kandidati koji se prijavljuju za oblast Zloupotreba supstanci treba da podnesu ovu dodatnu stranicu za prijavu specifičnu za ovu oblast. Kandidati u drugim oblastima studija treba da zanemare ovaj dio,
 • Samo finalisti, test iz engleskog jezika (TOEFL), Od zainteresovanih kandidata se ne traži da se registruju za TOEFL u početnoj fazi prijave. Samo finalisti moraju imati važeći TOEFL rezultat, nema izuzetaka od ovog zahtjeva. Finalisti za Humphrey nagrade će morati da završe TOEFL testiranje najkasnije do septembra 2023. Ambasada će samo finalistima dati upute za registraciju testiranja i vaučere za naknadu za testiranje i
 • Na zahtjev, čitljiva kopija biografske stranice pasoša, kao dio procesa selekcije.

 

Troškovi koje pokriva stipendija

 

Ovim stipendijskim programom zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine pokriveni su sljedeći troškovi:

 • Povratna avio karta i putne naknade,
 • Povratne avio karte u Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe održavanja „Robert H. Humphrey Fellowship“ radionica i seminara,
 • Školarina i naknade na dodjeljenom Univerzitetu – domaćinu u Sjedinjenim Američkim Državama,
 • Predakademska obuka engleskog jezika, ukoliko je potrebno,
 • Finansijska podrška (Stipendija) za troškove života u Sjedinjenim Američkim Državama i naknade (Jednokratne naknade za smještaj, knjige, kompjutersku pomoć, stručno usavršavanje za profesionalne aktivnosti kao što su izleti, stručne posjete, konferencije),
 • Ograničena pokrivenost nesrećama i bolestima koja ispunjava zahtjeve propisa J Exchange Visitor Programa. Ovo pokriće nije zdravstveno osiguranje za sve namjene i podliježe specifičnim ograničenjima uključujući, ali ne ograničavajući se na, već postojeća stanja, njegu zuba i vida. Nije namijenjen za zamjenu redovnog plana zdravstvenog osiguranja člana koji bi trebao biti održavan ili osiguran tokom perioda granta o trošku učesnika,
 • Orjentacija prije polaska u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i
 • Predakademska programska orjentacija u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Rokovi

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.06.2024. godine, do 2359 po lokalnom vremenu.

 

Ostale informacije

 

Više informacija o ovom program mogu se pronaći na web adresi: https://www.humphreyfellowship.org/

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete kontaktirati Koordinatora za akademsku razmjenu u Ambasadi SAD preko sljedećeg e-mail-a: bhexc@state.gov