Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Epidemiološka slika (Covid 19)

26.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                                      26.05.2020.

                                      Presjek u 12.00 sati

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2416

60528

149

1721

RS

1371

24841

10 7

791

FBiH

1025

34942

38

914

BD

20

745

4

16

 

                                         25.05.2020.

                                         Presjek u 12.00 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2406

59934

146

1696

RS

1364

24656

104

768

FBiH

1022

34544

38

912

BD

20

734

4

16

 

                                         24.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Ukupan broj potvrđenih slučajeva

Broj testiranih

Broj smrtnih

slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2401

59532

144

1680

RS

1359

24476

102

754

FBiH

1022

34322

38

910

BD

20

734

4

16

 

                                         23.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Ukupan broj potvrđenih slučajeva

Broj testiranih

Broj smrtnih

slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2391

58694

141

1662

RS

1351

24012

100

737

FBiH

1020

33949

37

909

BD

20

733

4

16

 

                                        22.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Ukupan broj potvrđenih slučajeva

Broj testiranih

Broj smrtnih

slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2372

57507

141

1614

RS

1339

23513

100

715

FBiH

1013

33273

37

883

BD

20

721

4

16

 

                                         21.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2350

56997

12457

140

1596

RS

1320

23595

5030

99

702

FBiH

1010

32691

6990

37

878

BD

20

711

437

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       20.05.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2338

55624

12338

136

1557

RS

1306

23129

4885

95

675

FBiH

1012

31804

7004

37

866

BD

20

691

449

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        19.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2321

53988

12354

134

1522

RS

1292

22600

5000

93

658

FBiH

1009

30712

6925

37

848

BD

20

676

429

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         18.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2304

51320

12420

133

1464

RS

1278

22272

4588

92

643

FBiH

1006

28399

7392

37

805

BD

20

649

440

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         17.05.2020.

                                         Presjek u 12.00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2290

       49832

10113

133

1436

RS

1266

21309

3784

92

638

FBiH

1004

27878

5917

37

782

BD

20

645

412

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        16.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2267

       48528

10514

129

1355

RS

1244

20823

3758

88

559

FBiH

1003

27065

6377

37

780

BD

20

640

379

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        15.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2236

47149

10642

128

1336

RS

1217

20335

3783

87

543

FBiH

999

26189

6496

37

777

BD

20

625

363

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         14.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2218

45810

10650

122

1272

RS

1201

19872

3775

81

511

FBiH

997

25317

6498

37

745

BD

20

621

377

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        13.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2181

44380

10902

120

1228

 

RS

1168

19108

3783

79

511

FBiH

994

24668

6759

37

701

BD

19

604

360

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        12.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2158

43451

11316

117

1168

RS

1145

18674

4017

77

461

FBiH

994

24196

6932

36

691

BD

19

581

367

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        11.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2141

42318

11332

113

1114

RS

1129

18442

4021

74

461

FBiH

993

23309

6927

35

637

BD

19

567

384

4

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

 

                                          10.05.2020.

                                          Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2117

41282

10710

107

1106

RS

1105

17720

4030

69

455

FBiH

993

23001

6255

35

635

BD

19

561

425

3

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju  kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         09.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2090

39989

10611

102

1059

RS

1086

17152

4017

65

445

FBiH

985

22278

6187

34

598

BD

19

559

407

3

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju  kantonalni i opštinski podaci.

                                        08.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2070

38791

10611

98

960

RS

1068

16484

3933

61

409

FBiH

983

21764

6282

34

535

BD

19

543

396

3

16

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne u408prave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        07.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

2027

38187

10305

90

954

RS

1043

16464

3816

53

409

FBiH

965

21187

6094

34

530

BD

19

536

395

3

15

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne u408prave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        06.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1987

36492

10739

86

928

RS

1015

15479

3843

50

391

FBiH

953

20481

6496

33

522

BD

19

532

400

3

15

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne u408prave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        05.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1946

35296

11019

79

911

RS

985

14836

3881

43

381

FBiH

942

19878

6730

33

515

BD

19

522

408

3

15

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne u408prave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        04.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1926

34378

10779

78

855

RS

969

14490

3926

42

381

FBiH

938

19377

6439

33

461

BD

19

511

414

3

13

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         03.05.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1857

33928

10594

77

825

RS

900

14391

3922

41

381

FBiH

938

19033

6249

33

431

BD

19

504

423

3

13

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        02.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1839

32783

9798

72

779

RS

891

13778

3833

37

381

FBiH

929

18511

5543

33

385

BD

19

494

422

2

13

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        01.05.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1781

32178

9471

70

755

RS

842

13664

3604

35

381

FBiH

920

18022

5462

33

361

BD

19

492

405

2

13

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         30.04.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1757

30793

8669

69

727

RS

820

13026

3348

34

381

FBiH

918

17295

4869

33

333

BD

19

472

452

2

13

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        29.04.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1677

29130

8405

65

710

RS

767

12399

3351

30

381

FBiH

891

16265

4593

33

317

BD

19

466

461

2

12

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                     28.04.2020.

                                     Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1585

27603

8082

63

682

RS

708

11420

3268

28

369

FBiH

858

15745

4313

33

302

BD

19

438

501

2

11

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        27.04.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1565

26822

7765

60

659

RS

706

11384

3197

26

369

FBiH

840

15058

4039

32

279

BD

19

380

529

2

11

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                      26.04.2020.

                                      Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1516

25830

8970

59

624

RS

671

10965

3505

25

357

FBiH

826

14485

4924

32

256

BD

19

380

541

2

11

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       25.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1486

24676

8451

57

592

RS

656

10403

3518

23

342

FBiH

811

13898

4337

32

239

BD

19

375

596

2

11

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       24.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1421

22768

8462

55

538

RS

617

9638

3559

21

306

FBiH

786

12773

4314

32

221

BD

18

357

589

2

11

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        23.04.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1413

21432

9307

54

485

RS

611

9118

3631

20

306

FBiH

784

11975

5069

32

169

BD

18

339

607

2

10

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       22.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1368

20125

9565

53

460

RS

580

8606

3809

19

306

FBiH

770

11196

5120

32

144

BD

18

323

636

2

10

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       21.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1342

19195

9389

51

437

RS

564

8323

3855

17

300

FBiH

760

10562

4808

32

133

BD

18

310

726

2

4

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       20.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1309

18358

11060

49

381

RS

545

8114

4209

17

262

FBiH

739

9957

6060

30

115

BD

18

287

791

2

4

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                          19.04.2020.

                                          Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1285

17818

11005

48

347

RS

534

7943

4204

17

251

FBiH

733

9588

5959

29

92

BD

18

287

842

2

4

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                      18.04.2020.

                                      Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1268

16868

10994

47

338

RS

528

7581

4189

16

251

FBiH

722

9004

5917

29

85

BD

18

283

888

2

2

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       17.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1199

15751

11786

46

320

RS

500

6994

4714

16

234

FBiH

681

8492

6146

28

84

BD

18

265

926

2

2

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                        16.04.2020.

                                        Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1167

14743

13057

43

277

RS

486

6565

5128

15

214

FBiH

663

7924

6876

26

61

BD

18

254

1053

2

2

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                       15.04.2020.

                                       Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1110

13339

13554

41

253

RS

458

5921

5326

14

196

FBiH

634

7174

7042

25

55

BD

18

244

1186

2

2

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         14.04.2020.

                                          Presjek u 12:00

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

Broj oporavljenih osoba

BiH

1083

12407

14119

40

236

RS

453

5559

5457

14

179

FBiH

612

6621

7383

24

55

BD

18

227

1279

2

2

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         13.04.2020.

                                         Presjek u 12:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

1030

11612

15094

39

RS

425

5223

6164

14

FBiH

588

6174

7556

24

BD

17

215

1374

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                 12.04.2020.

                                 Presjek u 12:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

1000

10975

15177

38

RS

421

4960

6096

14

FBiH

562

5800

7712

23

BD

17

215

1369

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                          11.04.2020.

                                          Presjek u 12:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

935

10181

16425

37

RS

392

4607

6244

14

FBiH

526

5365

8817

22

BD

17

209

1364

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                               10.04.2020.

                               Presjek u 12:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

899

9399

16749

36

RS

381

4159

6587

14

FBiH

501

5039

8817

21

BD

17

201

1345

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                            09.04.2020.

                                            Presjek u 12:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

857

8371

16416

35

RS

365

3734

6623

13

FBiH

475

4453

8453

21

BD

17

184

1340

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                         08.04.2020.

                                         Presjek u 11:30

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

803

7497

16368

34

RS

348

3318

6788

12

FBiH

439

4038

8265

21

BD

16

141

1315

1

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                     07.04.2020.

                                     Presjek u 11:00

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

778

7019

16528

30

RS

346

3139

6940

11

FBiH

416

3749

8270

19

BD

16

131

1318

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                06.04.2020.

                                Presjek u 18:30

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

694

6429

17818

29

RS

304

2923

7443

10

FBiH

377

3389

9058

19

BD

13

117

1317

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

                                    05.04.2020.

                                    Presjek u 12,oo

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

648

5820

20006

21

RS

302

2831

8092  

7

FBiH

333

2879    

10617

14

BD

13

110

1297

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

  

                                      04.04.2020.

                                   Presjek u 12,oo

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

619

5218

19651

21

RS

299

2658

8346    

7

FBiH

307

2460   

10032

14

BD

13

100

1273

0

                                    03.04.2020.

                                 Presjek u 10,30

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

567

4628

21919

18

RS

274

2341

8984    

6

FBiH

280

2187   

11716

12

BD

13

100

1219

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

 

                                 02.04.2020.

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

513

3983

24465

15

RS

267

1999

10504

5

FBiH

241

1897

12765       

10

BD

5

87

1196

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.

                                       01.04.2020.

 

 

Potvrđeni slučajevi

Broj testiranih

Broj osoba pod trenutnim nadzorom

Broj smrtnih slučajeva

BiH

457

3458

27365

13

RS

243

1806

11918

4

FBiH

209

1575

14318

9

BD

5

77

1129

0

* FBIH podaci o nadzoru dostavljeni od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, nedostaju kantonalni i opštinski podaci.