Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

COVID-19 i univerzalna zdravstvena zaštita

02.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Generalni sekretar UN uputio je pismo svim državama članice UN povodom godišnjice političke deklaracije koja je usvojena na sastanku na viskom nivou o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti rezolucijom Generalne skupštine UN broj 74/2.

Uz pismo je dostavljen dokument pod nazivom “COVID-19 i univerzalna zdravstvena zaštita “ (COVID-19 and Universal Health Coverage).

 

Dokumentom se preporučuje pet ključnih aktivnosti- hitnu kontrolu daljeg prenošenja virusa korona ; zaštitu u pružanju ostalih osnovnih zdravstvenih usluga, masovno proširivanje pristupa novoj brzoj dijagnostici i liječenju, te osiguravanje budućih vakcina protiv virusa korona, kao globalnog javnog dobra sa jednakim pristupom za sve i svugdje; postizanje univerzalne zdravstvene zaštite, te jačanje državne i globalne spremnosti za odgovor na pandemiju i usmjeravanje prema zdravim, održivim društvima za budućnost.

  

Dokument “ COVID-19 i univerzalna zdravstvena zaštita “ možete pronaći na sljedećem linku:  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG-Policy-Brief-on-Universal-Health-Coverage_English.pdf