Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Aktivnosti Sektora za državljanstvo i putne isprave

03.05.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sektor za državljanstvo i putne isprave je u mjesecu aprilu intenzivirao aktivnosti na rješavanju problema priznavanja inostranih dokumenata ovjerenih elektronskim pečatom i potpisom, a sve s ciljem vjerodostojne primjene istih u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini. Planirano je održavanje sastanka sa nadležnim Ministarstvom prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kao i nadležnim entitetskom organima nadležnih za vođenje postupaka koji se tiču statusnih pitanja građana.

Značajno je povećan broj predmeta naknadnog upisa u matične knjige, dok je smanjen broj zaprimljenih predmeta koji se odnose na odricanje od bh. državljanstva. Nastavljen je trend povećanja broja zahtjeva za izdavanje službenih pasoša i viza zbog intenzivnije međunarodne aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine. Svi poslovi i radni zadaci su obavljani redovno i blagovremeno. 

Telefonska i komunikacija putem elektronske pošte sa strankama je povećana zbog velikog interesovanja građana Bosne i Hercegovine o statusnim pitanja i načinu njihovog ostvarivanja.