Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Aerodrom Sarajevo se priprema za otvaranje i promet putnika

21.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održan je sastanak u vezi sa otpočinjanjem pripreme aerodromskih kapaciteta za otvaranje civilnog vazdušnog prometa. Sastanku su, osim predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH i Međunarodnog aerodroma Sarajevo, prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije  BiH i Kantona Sarajevo, Federalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnici Federalne uprave civilne zaštite i Zavoda za HMP.

Predstavnici operativnog tima Međunarodnog aerodroma Sarajevo prisutnima su prezentirali materijal “Mjere za rad u toku i nakon COVID-19” čiji cilj je uspostavljanje potrebnih aktivnosti neophodnih za otvaranje aerodroma Sarajevo za putnički saobraćaj civilnih letova. Materijal je sažetak ukupnog Programa mjera sačinjenog na temelju smjernica za djelovanje regulatora opisanih kroz ICAO Doc 10144 (ICAO Handbook for CAAs on the Management of Aviation Safety Risks related to COVID-19). Kao podloge su korišteni i usporedni podaci o statusu i obimu primijenjenih mjera na aerodromima širom Evrope.

Mjere koje će se primjenjivati u nastavku rada Međunarodnog aerodroma Sarajevo podrazumijevaju set općih mjera, set mjera za radnike te mjere koje se odnose na higijenu i dezinfekciju aviona i prostora.

Opće mjere se odnose na vidljive obavijesti i informiranje putnika i radnika, držanje socijalne/ prostorne distance, postavljanje fizičkih barijera i/ili kontrolnog osoblja na kritičnim mjestima, dezinfekciju ruku, maske za lice, pravilno odlaganje otpada.

Mjere za radnike se odnose na samozaštitu i higijenske mjere kao i reduciranje kontakta sa putnicima i članovima posada aviona.

Dezinfekcija aviona i prostora kao treći set mjera će se provoditi  pojačano kada je riječ o prostorima uz obavezna provjetravanja prostorija vanjskim vazduhom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Kada je riječ o avionima dezinfekcija će se provoditi sa propisanim dezinfekcijskim sredstvima koje je odobrio avioprijevoznik i proizvođač aviona.

Tu je još set specifičnih mjera vezanih za ugostiteljske objekte i trgovine na aerodromu a što je sukladno važećim mjerama i naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodnih zdravstvenih propisa.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo pripremljenim materijalom i aktivnostima koje se provode na Međunarodnom aerodromu Sarajevo a koje se odnose na preveniranje širenja virusa i adekvatnu pripremu za  otvaranje aerodroma za vazdušni promet putnika.