Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

U Sarajevu održana Ministarska konferencija Vijeća ministara kulture jugiostočne Evrope (CoMoCoSEE) –Usvojena Deklaracija s ciljem jačanja saradnje u sektoru kulture

04.04.2018

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


U Sarajevu je održana ministarska konferencija Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope kojoj  su prisustvovali predstavnici 12 zemalja članica platforme, a u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine tim tijelom.

                Ministar civilnih poslova BiH godinu predsjedavanja Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope ocjenio je izuzetno uspješnom.

                „Bosna i Hercegovina primljena je za članicu Komiteta za svjetsku baštinu. Upisali smo naša prva dobra, sarajevsku Hagadu i Rukopisnu zbirku Gazihusrefegove biblioteke u UNESCO međunarodni registar Pamćenje svijeta. Konjičko drvorezbarstvo upisano je na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Prošle godine u Konjcu je održano četvrto Bijenale savremene umjetnosti, u Titovom bunkeru . Cijenimo da je ovo jedan od uspješnih primjera regionalne saradnje imajući u vidu da su do sada zemlje partneri bile: Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska, Albanija, Austrija, Njemačka, Poljska, Italija, a Bijenale ima pokroviteljstvo UNESCO-a i   Vijeća Evrope“ rekao je ministar Osmanović i podsjetio da je upis stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a rezultat inicijative nastale u okviru CoMoCoSEE-a.

                Ministar je najavio podršku nastavku naše regionalne saradnje u oblasti borbe protiv nelegalne trgovine kulutrnim dobrima u jugoistočnoj Evropi kao i snažnu podršku radu na zajedničkim regionalnim projektima posebno imajući u vidu mogućnosti koje nam pružaju dostupni fondovi Evropske unije , kao što su Kreativna Evropa, Horizont, Evropa za građane i drugi.

                Rezultat BiH predsjedavanja Vijećam ministara kulture jugoistočne Evrope je i Deklaracija koja je na  ministarskoj konferenciji u Sarajevu jednoglasno usvojena.

                Deklaracijom je potvrđeno da će zemlje članice platforme nastaviti sa daljim jačanjem  saradnje   kroz  razmjenu znanja i najboljih praksi u sektoru kulture, razmjeni iskustava u povezivanju sa drugim sektorima i sektorskim politikama a s ciljem postizanja ciljeva Agende za  održivi razvoj 2030. Saradnja će biti fokusirana na oblasti  zaštite i očuvanja kulturnog naslijeđa i primjene novih tehnologija i digitalizacije.

                Izražena je podrška direktnoj saradnji gradova u oblasti kulture, posebno imajući u vidu mogućnosti koje daje mreža kreativnih gradova UNESCO-a, odabir gradova za evropsku prijestolnicu kulture  i druge inicijative.

                Inicirano je i uspostavljanje tematskih kulturnih ruta na prostoru jugoistočne Evrope  i njihovo uključivanje u kulturne rute Vijeća  Evrope, te snažnije povezivanje sa sektorom turizma.

                Konferencijom u Sarajevu Bosna i Hercegovina završava svoje predsjedavanje Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope, a predsjedavanje preuzima Republika Bugarska. Bugarski ministar kulture Boil Banov istakao je da će nastavak institucionalnog jačanja platforme biti prioritet bugarskog predsjedavanja i izrazio očekivanje da će Evropska unija podržati rad CoMoCoSEE-a.

                Saradnja u okviru Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope uspostavljena je 2004.godine u Mostaru kada su Bosna i Hercegovina i grad Mostar, tokom svečanosti povodom obnove Starog mosta, bili domaćini prve regionalne ministarske konferencije posvećene kulturnom naslijeđu u jugoistočnoj Evropi. Saradnja se odvija na ministarskom niovu i na ekspertskom nivou, a rezultati su vidljivi kroz brojene realizirane  projekte. Sve inicijative i aktivnosti  od početka imaju snažnu podršku  UNESCO-a, Vijeća Evrope i Evropske unije.  

Usvojenu Deklaraciju možete preuzeti ovdje