Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Projekat LIDAR snimanje Bosne i Hercegovine

04.04.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Projekat LIDAR snimanja Bosne i Hercegovine, započet sa realizacijom u junu 2023. godine, finansira se iz fonda IPA II - 2019 sredstvima Evropske unije. Rok realizacije projekta je 18 mjeseci od početka realizacije. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i broj usluga koje institucije zemljišne administracije pružaju vladama, javnom i privatnom sektoru provođenjem snimanja teritorije Bosne i Hercegovine koristeći LIDAR tehnologiju i naknadnim uspostavljanjem e-usluga radi dijeljenja i širenja ovih vrlo preciznih podataka svim zainteresovanim stranama.

Istraživanje LIDAR tehnologije  je dokazalo da je jedna od najboljih metoda za prikupljanje tačnih informacija u tri dimenzije sa površine zemlje koja pruža maksimalnu gustoću topografskih i digitalnih slikovnih podataka za različite aplikacije, uključujući upravljanje katastrofama i prirodnim resursima, inženjering, infrastrukturu, zaštitu životne sredine. Dostupnost ovih visoko preciznih prostornih podataka i usluga olakšat će obradu podataka, analizu i donošenje odluka korisnicima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i privatnom i naučnom sektoru.

Projektom će biti izvršeno zračno LIDAR snimanje Bosne i Hercegovine, obrađeni prikupljeni podaci te dostavljeni produkti podataka digitalnog (grid) modela površine i digitalnog (grid) modela terena.Cilj ovog projekta je izrada digitalnog modela terena (DTM) i digitalnog modela površine (DSM) na temelju LiDAR oblaka točaka dobivenih zračnim snimanjem. Detalji i kvaliteta finalnih proizvoda omogućit će korištenje DTM i DSM i služiti kao temelj za različito planiranje, projektiranje, operativno izvođenje katastarsko-geodetskih radova i ostale potrebe kao:

• opće mapiranje,

• katastarska izmjera,

• urbano planiranje,

• zrakoplovstvo,

• praćenje  razvoja urbanih područja,

• planiranje prometa,

• monitoring šuma,

• praćenje gospodarstva,

• praćenje stanja životne sredine. 

Tokom ovog projekta, teritorija Bosne i Hercegovine će biti pokriven LIDAR izmjerom i rezultirajućim oblacima točaka, DTM i DSM u rezoluciji 5 i 10 točaka po četvornom metru za urbane i ruralne sredine.

U ovom projektu, Delegacija EK u Bosni i Hercegovini učestvuje kao ugovorni organ. Projekat se realizuje u koordinaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a krajnji korisnici su: Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Odjel za Javni registar Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Trenutna faza implementacije Projekta se ogleda u tome da je izvršeno LIDAR snimanje 5 od ukupno 40 blokova i da je započeto snimanje 3 nova bloka. Mjesno nadležnim glavnim korisnicima projekta isporučeni su podaci snimanja 3 bloka radi kontrole kvaliteta i prijema radova.

Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000 Eura i uključit će i podršku u nabavci opreme za glavne korisnike u svrhu pohrane i dijeljenja dobijenih podataka.

Provedba ovih aktivnosti pridonijet će stvaranju uvjeta neophodnih za uspostavu i provedbu INSPIRE direktive, što predstavlja dodatni uvjet da zajednički prostorni podaci budu dostupni institucijama na svim razinama vlasti.