Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Predstavnik Ministarstva civilnih poslova na Danima Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

31.10.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Konferencija "4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ održana je u Neumu 26. i 27.10.2023. godine  uz učešće predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH. Konferenciju je organizovala Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove, kao koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH (IPP FBiH).

Konferencija je bila prilika za okupljanje svih značajnih sudionika u području infrastrukture prostornih podataka te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju. Za učesnike je organizovan zanimljiv i stručan program Konferencije koji je podijeljen u dva radna dana te organizovan u 4 sesije, sa ukupno 20 izuzetnih predavača koji predstavljaju javni, privatni i akademski sektor. Posebno interesantna iskustva iz oblasti IPP su prezentirali predstavnici Kraljevine Švedske, Kraljevine Norveške, Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Na Konferenciji je učestvovalo ukupno 100 registrovanih sudionika ispred približno 60 različitih domaćih pravnih subjekata, i 10 različitih međunarodnih partnera Koordinacionog tijela i IPP FBiH.

Istaknuta je potreba za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduslove da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolovani otoci podataka na svim nivoima standardiziraju, kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definisane (georeferencirane) omogućava korisnicima da provode kompleksne pretrage i analize te povezuju pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Tokom konferencije usvojeni su i zajednički zaključci:

  1. Sudionici konferencije „4. dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju zahvalnost koordinacionom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije, prepoznajući time važnost kvalitetnih događaja za promociju održivog razvoja stručne zajednice.
  2. Sudionici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju IPP kao ključnog faktora u jačanju međuinstitucionalne saradnje i razmjene stručnih znanja i informacija, što pridonosi ekonomskom napretku i digitalizaciji podataka.
  3. Istaknuta je važnost transparentnosti, tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka, prepoznajući da su ovi faktori ključni za održivost zajednice i ekonomski rast, te ih treba neprestano unapređivati kao temelj uspješnog gospodarstva društva.
  4. Tokom konferencije sudionici su istakli zavidan nivo izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja nivoa svijesti svih sudionika ovog procesa te podizanja nivoa razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih nivoa aktivnosti, potičući tako održivi razvoj zajednice.
  5. Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sistema za prikupljanje i održavanje prostornih podataka, čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup, potičući time digitalnu transformaciju i ekonomski napredak.
  6. Sudionici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu saradnje sa donatorima i kreditorima u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH kao ključnog faktora održivog razvoja.
  7. Sudionici naglašavaju potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacionom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovno i tradicionalno organizuje svake godine, potičući time zajednicu na aktivno sudjelovanje u postizanju ciljeva održivog razvoja.