Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana TAIEX radionica na temu „Sistem upravljanja kvalitetom zraka 67476“

11.09.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uz ekspertnu podršku pretpristupnog programa pomoći TAIEX, u Sarajevu je održana radionica na temu „Sistem upravljanja kvalitetom zraka 67476“ na kojoj je učestvovalo više od 45 predstavnika iz 21 relevantne institucije, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i ključnih aktera u vezi sa  ovom problematikom.

                Na konferenciji su predočeni podaci da je Bosna i Hercegovina jedna od najzagađenijih zemalja u svijetu i , prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, spada u tri zemlje koje imaju najveću stopu mortaliteta povezanu sa zagađenjem zraka.

                Radionicu je realizovao tim TAIEX eksperata iz Hrvatske, Italije, Poljske, Mađarske i Latvije, prezentirajući učesnicima implementaciju sistema upravljanja kvalitetom zraka u zemljama EU, te module koji se odnose na kontrolu kvaliteta zraka: utvrđivanje izvora zagađenja, praćenje podataka o zagađenju, sistem ranog upozoravanja na zagađenost zraka, odgovor države na povišene vrijednosti zagađenosti zraka i ulogu zdravstvenog sektora u sistemu upravljanja kvalitetom zraka.

                Eksperti su predstavili i metodologiju za proračun razboljevanja stanovništva radi zagađenja ambijentalnog zraka i stopu smrtnosti, koja se pripisuje zagađenju domaćinstava i ambijentalnog zraka.

                Predstavnici BiH institucija su iskazali izuzetnu zainteresiranost za ovu temu imajući u vidu da bi iskustva eksperata iz Evropske unije, u doglednoj budućnosti mogli primjeniti u BiH, kao i harmonizirati BiH zakonodavstvo sa EU zakonodavstvom, što predstavlja i obavezu Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.