Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Novi pristup će povezati korisnike s otvorenim kartama za Evropu

02.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Besplatno korištenje karata iz više od 40 europskih zemalja biće dostupno putem novog online pristupa.

Karte iz više od 40 europskih zemalja koje se mogu besplatno koristiti moraju biti dostupne putem novog mrežnog prolaza.

Otvorene karte za Evropu (Open Maps for Europe) će biti putokaz i omogućiti jednostavan pristup panevropskim otvorenim podacima kreiranih korištenjem službenih karata, geoprostornih i zemljišnih informacija.

Open Maps for Europe putokaz će i omogućiti jednostavan pristup paneuropskim otvorenim podacima stvorenim službenim kartama, geoprostornim i zemljišnim podacima.

Projektom, koji sufinansira Evropski instrument za povezivanje Europske unije, koordinira EuroGeographics, glas Evropskih nacionalnih tijela za kartiranje, katastar i zemljišne knjige, a u partnerstvu s Nacionalnim geografskim institutom (NGI) Belgije.Projektom, koji sufinancira Instrument za povezivanje Europe Europske unije, koordinira EuroGeographics, glas europskih nacionalnih tijela za kartiranje, katastar i zemljišne knjige, u partnerstvu s Nacionalnim geografskim institutom (NGI) Belgija.

Korisnici će moći pristupiti podacima, koje je kreiralo neprofitno udruženje, preko online interface-akoje je razvio thinkWhere. Nakon okončanja otvorenog tendera, specijalista za tehnologije geografskog informacionog sistema otvorenog koda (GIS) isporučit će poboljšani pristup za otkrivanje, pregled, licenciranje i preuzimanje otvorenih skupova podataka.  

Otvoreni podaci će uključivati topografske podatke, digitalni model nadmorske visine, slike, katastarsku indeksnu kartu i regionalni rječnik geografskih imena. Očekuje se da će prve karte biti dostupne u ljeto 2021. godine.

Angela Baker, voditeljica programa Pristup i integracija podataka u EuroGeographics-u je izjavila: „Kao službeni nacionalni izvori karata, katastra i zemljišnih informacija, podaci naših članova ključni su za svakodnevni život ljudi širom Evrope. Možda to nećemo uvijek shvatiti, ali njihove mjerodavne informacije podupiru naše javne usluge, pružaju sigurnost vlasništva nad imovinom i pomažu uštedjeti dragocjeno vrijeme i potencijalno spasiti živote kada se reaguju na hitne slučajeve. Također, u današnjem povezanom svijetu sve se više koristi širok spektar aplikacija na koje se oslanjaju i građani i preduzeća."

„Direktiva o otvorenim podacima prepoznaje da vrijednost podataka leži u njihovoj upotrebi i ponovnoj upotrebi. Davanje mogućnosti za jednostavan pristup korištenju besplatnih harmonizovanih karata za Evropu, naši članovi žele pojačati razvoj ovih inovativnih usluga. Cilj im je potaknuti veću upotrebu njihovih službenih geoprostornih podataka za pokretanje razvoja tržišta i ekonomski rast, te povećati konkurentnost smanjenjem troškova.

"Radeći na tome da osiguraju da su njihovi podaci interoperabilni, odmah dostupni i jednostavni za pristup, oni demonstriraju posvećenost isporuci Otvorenih karata za Evropu i sada i u budućnosti."

Alan Moore, izvršni direktor thinkWhere-a je dodao: "Oduševljeni smo što radimo s EuroGeographics-om i njegovim članovima na projektu Otvorene karte za Evropu, čiji je primarni cilj povećati upotrebu službenih geoprostornih i otvorenih podataka."

„Naša misija je učiniti geografske podatke visoko dostupnim, jednostavnim za upotrebu i bitnim dijelom vaše informacijske arhitekture. Sarađujući s EuroGeographics-om i njegovim članovima, iskoristit ćemo snagu naše infrastrukture geoprostornih podataka zasnovanih na oblaku i potaknuti razvoj korisničkog portala koji olakšava pronalaženje, pregled, objavljivanje i dijeljenje bogatog panevropskog digitalnog kartiranja, katastarskih i topografskih skupova podataka."

Projekt Otvorene karte za Evropu traje do 31. decembra 2022. godine.

https://eurogeographics.org/news/new-gateway-will-connect-users-to-open-maps-for-europe/