Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Gudeljević na Konferenciji ministara kulture Euro-mediteranske regije

17.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ankica Gudeljević, na poziv Daria Franceschinija, ministra kulture Republike Italije, učestvovala je u radu Konferencije ministara kulture Euro-mediteranskog regiona.

Pored ministara kulture i visokih zvaničnika ovih zemalja, na sastanku su učestvovali i predstavnici UNESCO-a, Vijeća Evrope, ICOM-a, ICOMOS-a, Venecijanskog bijenala umjetnosti i arhitekture, kao i eksperti za oblasti kulture, kulturnog menadžmenta, zaštite kulturnog naslijeđa.

Euro-mediteranski region je  velika kulturna pozornica na kojoj su se mnoge kulture rađale, razvijale i  mijenjale. Možemo slobodno reći, da je ova regia kolijevka modernog svijeta.

Tokom konferencije usvojena je Deklaracija, čiji  su temelji mnogi međunarodni akti na kojima počiva obaveza zemalja učesnica, štititi kulturno naslijeđe od svih vrsta oštećenja.

Deklaracijom se posebno podcrtava značaj Nove evropske agende za kulturu Evropske komisije iz maja 2018. godine, zaključci Evropskog vijeća od 10. do 11. decembra 2020. godine o ponovnom pokretanju Južnog susjedstva i najava nove Agende za Mediteran, zatim zajedničko saopćenje Evropske komisije i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obnovljenom partnerstvu sa Južnim susjedstvom, te druge zaključke Vijeća EU, Evropskog parlamenta o kulturi i kulturnom naslijeđu.

Deklaracijom se pozivaju sve zainteresirane strane  u Euro-mediteranskom regionu, uključujući relevantne službe EU, te nacionalne vlade,  da zajednički podrže javne politike za područje kulture.

Poseban izazov za moderni svijet, danas je zaštita kulturnih dobara od ratnih razaranja, klimatskih promjena, ali i kriminalnih aktivnosti u koje spada i krijumčarenje i nelegalna trgovina kulturnim dobrima. 

Iako postoje mnogi međunarodni pravni akti, različite UN konvencije, te konvencije Vijeća Evrope, uprkos tome što je zaštita kulturnih dobara i dio Agende 2030, očito je da se danas svi ovi mehanizmi jako teško provode. Iz tog razloga,  potrebno je svakodnevno okupljanje na najvišem nivou i mobiliziranje resursa, kako bi se adekvatno crpili mehanizmi i provele mjere zaštite, svega što podrazumijevamo pod kulturom.

Ministrica Gudeljević je aktivno učestvovala u ministarskoj debati. „Svaka kultura je jedinistvena na svoj način i treba svaku vrstu zaštite. Stoga, apeliram, na dodatne, zajedničke napore s ciljem jačanja saradnje i razmjeni dobrih praksi i iskustava u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa. “ – naglasila je ministrica Gudeljević.