Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Bošnjak potpisaće Sporazum o pridruživanju programu EU4Health: 5,3 milijarde eura za unapređenje zdravstva

27.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH i odobrilo je zaključivanje Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pridruživanju Bosne i Hercegovine Programu EU4Health. Ovim sporazumom, Bosna i Hercegovina postaje dio najambicioznijeg programa Evropske unije u području zdravstva.

Za potpisnika Sporazuma određena je ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak. Pored toga, donesena je i Odluka o privremenoj primjeni Sporazuma, koja će važiti od dana potpisivanja do njegovog stupanja na snagu. Ovaj korak omogućava Bosni i Hercegovini da primjenjuje Sporazum od 1. januara 2024. godine, čime se otvara mogućnost učestvovanja u pozivima iz Programa za 2024.

Program EU4Health, s budžetom od 5,3 milijarde evra, provodi se u periodu od 2021. do 2027. godine. Ovaj budžet je najveći u odnosu na sve prethodne cikluse zdravstvenog programa Evropske unije. Povećanje budžeta odobreno je s ciljem jačanja zdravstvenih sistema zemalja za odgovor na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, njihove pripravnosti za buduće krize, te za suočavanje sa zdravstvenim izazovima.

Program EU4Health pruža značajnu financijsku podršku za unapređenje zdravstvenih sistema u zemljama članicama EU i pridruženim članicama. Ovaj program doprinosi postizanju četiri opća cilja i deset specifičnih ciljeva koji predstavljaju ključneoblasti intervencije u oblastima poboljšanja i njegovanja zdravlja, zaštite ljudi od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanje pristupa lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima relevantnim za krizne situacije, kao i jačanju zdravstvenih sistema u zemljama učesnicama.

Ministarstvo civilnih poslova će nastaviti koordinirati aktivnosti u vezi s pristupanjem i učestvovanja Bosne i Hercegovine u Programu EU4Health, u saradnji s nadležnim institucijama u zemlji.