Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

EU-JAV Projekat izgradnje alata za poboljšanje pokrivenosti vakcinacijom u Evropskoj uniji

06.08.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Unapređenje zdravlja predstavlja sastavni dio ciljeva pametnog, održivog i uključivog rasta Evropske strategije 2020. Podrška djelovanju državama članicama u oblasti zdravstva je ključna komponenta mandata Evropske unije kao što je to navedeno u Ugovoru o Evropskoj uniji.

                U okviru trećeg programa Evropske unije, Bosna i Hercegovina uključena je, između ostalog, u zajedničku akciju za vakcine (European Joint Action on Vaccination - JAV) koja će se implementirati u periodu 2018.-2021. godine.

                Vakcinacija je vrijedna investicija u zdravstvu sa visoko pozitivnim prinosima za održivi razvoj populacije. To je preventivni alat koji uključuje mnogo manje troškove od troškova koji se odnose na ciljane bolesti i njihove posljedice.

                Uključivanjem širokog spektra zainteresiranih strana, EU-JAV Projekat ima za cilj izgradnju konkretnih alata za poboljšanje pokrivenosti vakcinacijom u Evropskoj uniji i samim time poboljšanje zdravlja stanovništva.

https://eu-jav.com/