Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Bosna i Hercegovina prva evropska zemlje van Evropske unije koja je pristupila GIGA inicijativi

27.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Od 20. do 24. maja, predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, učestvovali su na programu razmjene za unapređenje umreženosti škola na internet.

Program je organiziran u okviru Giga inicijative, koju zajednički provode UNICEF i ITU (Međunarodna telekomunikacijska unija), s ciljem da do 2030. godine sve škole dobiju pristup internetu i time pristup prilikama i informacijama potrebnim za učenje u 21. stoljeću.

„Izjava opredjeljenja o transformaciji obrazovanja koju su usaglasili ministri obrazovanja u Bosni i Hercegovini stavila je u fokus pokretanje aktivnosti digitalizacije u oblasti obrazovanja. Ulaganje u razvoj kapaciteta nastavnog osoblja na svim nivoima obrazovanja jačanjem digitalnih kompetencija neophodnih u postizanju kvalitetnog obrazovnog procesa u 21. stoljeću, nastojanja da unapređujemo proces digitalizacije u obrazovanju težeći osiguranju nesmetanog pristupa digitalnom učenju kroz izradu i primjenu osnovnih tehničkih standarda za informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao i osiguranje kvalitetne infrastrukture, odnosno pristup svih škola internetu neophodni su za unapređenje procesa digitalizacije u obrazovanju, a time i kvalitete obrazovanja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa svim nadležnim obrazovnim vlastima, nastaviti preduzimati aktivnosti koje vode ka unapređenju kvalitete obrazovanja, svjesni činjenice da je obrazovanje osnovno ljudsko pravo, ali i pokretač društvenog i ekonomskog razvoja“, rekao je Adnan Husić, pomoćnik ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

„Integracija naprednih tehnoloških rješenja kroz saradnju obrazovnih institucija, privatnog sektora i vladinih tijela omogućava ubrzanu modernizaciju obrazovnih procesa. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH može pružiti kritičnu podršku kroz razvoj infrastrukture za širokopojasni internet, e-učenja i digitalnih platformi, te osiguranje resursa za obuku nastavnog osoblja. Ova koordinirana nastojanja ne samo da poboljšavaju kvalitetu obrazovanja već i osiguravaju ravnopravniji pristup obrazovnim resursima, pripremajući mlade za tržište rada u digitalnom dobu“, istakao je Vlatko Drmić, pomoćnik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

„Od početka saradnje sa UNICEF-om BiH, Regulatorna agencija za komunikacije prepoznala je važnost multisektorske saradnje kako bi se unaprijedila digitalizacija obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pri čemu je povezivanje svih osnovnih i srednjih škola na internet osnovni preduvjet za postizanje tog cilja. Stoga smo veoma zadovoljni zajedničkim učešćem institucija Bosne i Hercegovine u ovom programu u okviru Giga inicijative. Agencija će nastaviti pružati podršku u okviru svojih nadležnosti za povezivanje škola na internet, zajedno sa drugim institucijama BiH, kao i UNICEF-om BiH i Giga inicijativom“, dodao je Zlatan Salihović, stručni savjetnik u Agenciji.

Za vrijeme trajanja programa, 23. maja je u Barseloni upriličen i događaj tokom kojeg je zvanično puštena u rad nova Giga mapa, na kojoj su od aprila 2023. godine pozicionirane sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini kao prvoj evropskoj zemlji van Evropske unije koja je pristupila ovoj globalnoj inicijativi.

Pristup i učešće u globalnoj Giga inicijativi je pokazatelj zrelosti i strateške opredijeljenosti institucija Bosne i Hercegovine za efikasan i prema potrebama djeteta kreiran proces digitalne transformacije u obrazovanju.