Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Aktivnosti Sektora za državljanstvo i putne isprave

06.12.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U radnoj sedmici od 22.11 do 26.11.2021. godine u Sektoru za državljanstvo i putne isprave Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine je zabilježen smanjen broj posjeta stranaka radi predaje dokumentacije za odricanje od bh. državljanstva. S druge strane, zabilježen je povećan broj predmeta koje su stranke podnijele putem diplomatsko - konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

 

Nastavljen je trend povećanja broja zahtjeva za izdavanje službenih pasoša i viza zbog intenzivnije međunarodne aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine. Zabilježen je smanjen broj predmeta naknadnog upisa u matične knjige rođenih i knjige državljana, a koje postupke rješavaju nadležni matični uredi općina i gradova, što u proteklom periodu nije bio slučaj.

 

Mjere zaštite od pandemije virusa Covid 19 se i dalje primjenjuju. Zaposleni u Sektoru i stranke se disciplinovano pridržavaju zaštitnih mjera.

 

            Telefonska i komunikacija putem elektronske pošte sa strankama je, kao i do sada, povećana zbog interesovanja građana Bosne i Hercegovine o statusnim pitanja, a naročito odricanja od državljanstva.