Strateški dokumenti i informacije o njihovom provođenju

2.4.2019

Provođenje okvira za kvalifikacije za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini

2.4.2019

Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

2.4.2019

Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020 (2018)

2.4.2019

Informacija o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2026 godine, za 2018. godinu