Ostali dokumenti

26.1.2024

Informacija o implementaciji dokumenta "Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini - na osnovi zaključaka iz Rige (2021. - 2030.)"

26.1.2024

Informacija o provedbi Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, za 2022. godinu

11.1.2024

Informacija o implementaciji Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

17.10.2023

CONFINTEA VII Marakeški okvir za djelovanje

4.4.2023

Informacija o statističkim pokazateljima u obrazovanju za 2022. godinu