Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ZDRAVA RADNA MJESTA ZAUSTAVLJAJU PANDEMIJU - Plan EU-OSHA za zdrava radna mjesta

03.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pod sloganom „Zdrava radna mjesta zaustavljaju pandemiju“ EU-OSHA pokrenula je inicijativu za rješavanje zdravstvenih i sigurnosnih izazova na radu povezanih sa trenutnom pandemijom, nudeći niz smjernica na radnom mjestu.

Resursi uključuju: EU smjernice za ograničavanje širenja virusa i preventivne mjere za siguran i zdrav povratak na radna mjesta; informacije o tome kako minimizirati izloženost biološkim agensima; videozapise za podizanje svijesti i niz linkova do materijala dobre prakse iz EU i međunarodnih organizacija.

Resursi za radno mjesto: Pandemija COVID-19 jedan je od najvećih izazova s ​​kojima su se suočila društva i preduzeća. Prevladavanje ovog izazova biće moguće samo ako se zajedno radi na zaustavljanju širenja ove bolesti i pružanju sigurnog i zdravog radnog okruženja kako za radnike iz kuće koji rade na daljinu, tako i za one koji se vraćaju na svoja uobičajena radna mjesta.

Na radnim mjestima na kojima radnici mogu biti izloženi virusu, koji spada u kategoriju bioloških sredstava, poslodavci moraju izvršiti procjenu rizika na radnom mjestu i odrediti odgovarajuće mjere. Smjernice su usmjerene na podršku poslodavcima u obavljanju ovih dužnosti. Minimalni zakonski zahtjevi utvrđeni su Direktivom o biološkim agensima.

Smjernice EU: Kako da se pomogne u suzbijanju ove pandemije i zaštite zaposlenih? Znanje i svijest su ključni - svi moraju biti dobro informisani o tome kako se virus širi, simptomima infekcije i kako smanjiti izloženost. Smjernice EU pomažu organizacijama da pruže radnicima potrebne informacije i uspostave mjere za sprečavanje infekcije.

Rad na daljinu: Zbog pandemije COVID-19 milioni evropskih radnika prisiljeni su raditi puno radno vrijeme od kuće kako bi smanjili rizik od zaraze virusom. Ovo je nova stvarnost koja može uzeti danak našeg fizičkog i mentalnog zdravlja. Ove smjernice pokazuju kako se ljudi mogu efikasno zaštititi za vrijeme rada od kuće.

Izvori:

https://osha.europa.eu/en/highlights/stop-pandemic-eu-osha-action-plan-healthy-workplaces

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace