Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Zdrava radna mjesta - zaustavimo pandemiju

23.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pandemija COVID-19 jedna je od najvećih opasnosti s kojima su se društva i gospodarstva ikad suočila. Tu će opasnost biti moguće prevladati samo ako radimo zajedno kako bismo zaustavili širenje bolesti i osigurali sigurno i zdravo radno okruženje i za one koji rade od kuće i za one koji se vraćaju na svoja uobičajena radna mjesta.  

Smjernice EU

Šta preduzeća mogu učiniti u praksi kako bi pomogla u borbi protiv ove pandemije i zaštitila zaposlenike? Najvažniju ulogu imaju znanje i osviještenost, svatko mora biti dobro upoznat s načinima na koji se virus širi, sa simptomima zaraze i s time kako smanjiti izloženosti na najmanju moguću mjeru. Pomoću Smjernica organizacije mogu svojim radnicima pružiti potrebne informacije i uspostaviti mjere za sprječavanje zaraze.

COVID-19: smjernice za radna mjesta:

COVID-19: guidance for the workplace - OSHWiki