Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Usklađivanje politika zapošljavanja i socijalne politike zapadnog Balkana sa politikama EU

13.04.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Tim Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), u okviru projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja2 (ESAP2) podržava povećani angažman zemalja zapadnog Balkana u politikama zapošljavanja i socijalne politike Evropske unije, kroz sljedeće aktivnosti:

-          Koordinira bench-learning[1] između javnih službi za zapošljavanje (PES) širom regiona pružajući podršku procesu uzajamnog učenja i promociji dobrih praksi.

-          Omogućava aktivno učešće ekonomija zapadnog Balkana na sastancima EU PES mreže, kao i u drugim mrežama EU i rad u tehničkim grupama na polju zapošljavanja i socijalnih pitanja.

-          Pruža pomoć ministarstvima rada i socijalnih pitanja zemalja zapadnog Balkana i podržava organizaciju zajedničkih sastanaka na visokom nivou između EU i zapadnog Balkana u oblasti zapošljavanja i socijalnih pitanja.

-          Vrši pregled učinka ekonomija zapadnog Balkana na evropskom stubu socijalnih prava, na godišnjem nivou.

-          Podržava zemlje zapadnog Balkana u procesu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU (Acquis), sprovođenje evropskog stuba socijalnih prava i pripremu za Evropski socijalni fond.

 

[1]Bench-learning koncept razvio je švedski konsultant Karlöf 1994. godine, te ga primijenio na organizacije privatnog, ali i javnog sektora. Naglašava da je benchlearning »metoda učenja o tome kako bolje razumjeti i poznavati vlastito poslovanje gledajući ga u svjetlu „tuđeg iskustva“. U skladu s tim, naglasak je stavljen na proces učenja, što je korak dalje u odnosu prema pukom uspoređivanju vlastitih rezultata s rezultatima drugih.