Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Tranzicija iz neprijavljenog u prijavljeni i dostojanstveni rad na zapadnom Balkanu

16.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U okviru regionalnog projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP 2) timovi Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Međunarodne organizacije rada (ILO) zajedno sa partnerima iz zemalja zapadnog Balkana rade na poboljšanju politika za borbu protiv neprijavljenog rada, kroz pojačanu saradnju i operacionalizaciju holističkog/strateškog pristupa. Ovaj se zadatak postiže kroz nekoliko ključnih radnji:

• Uspostavljanje mreže zapadnog Balkana za borbu protiv rada na crno, po uzoru na uspješnu evropsku platformu za borbu protiv neprijavljenog rada, sa neposrednim ciljem jačanja saradnje u borbi protiv rada na crno, ali s dugoročnim ciljem proširenja svojih nadležnosti na sličan način kao i Evropska agencija za rad  (ELA).

• Sprovođenje holističkog pristupa razvoja inovativne politike koja se odnosi naneprijavljeni rad i neformalnu ekonomiju, između ostalog, projektima uzajamne pomoći fokusirajući se na specifične nacionalne preporuke, prioritetne, odabrane i empirijski testirane, kako bi se stvorili dokazi o tome šta efikasnije djeluje, šta vodi ka poboljšanju kreiranja politike.

• Stvaranje pouzdanih kvantitativnih dokaza o efikasnosti različitih mjera koje olakšavaju prelazak na formalnu ekonomiju kroz testiranje različitih intervencija u borbi protiv neformalne ekonomije i

• Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta podataka o neformalnom zapošljavanju na zapadnom Balkanu, kroz obuku i savjetovanje statističkih zavoda i ministarstava rada o prikupljanju i obradi dodatnih podataka o neprijavljenom radu.