Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Danskog vijeća za izbjeglice

26.04.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) kojem su prisustvovali sekretarka Ministarstva Biljana Čamur Veselinović, šef Odsjeka za statističko analitičke poslove i izvještavanje u zdravstvu MCP-a Dalibor Pejović te zdravstveni menadžer DRC-a Adnan Kapić i medicinska savjetnica DRC-a dr. Irma Ramić.

Predstavnici DRC-a prezentirali su dosadašnje aktivnosti organizacije, fokusirajući se na pružanje zdravstvene zaštite u privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata i migrantima u stanju potrebe u Bosni i Hercegovini. Istakli su da od 1. travnja 2024. godine ulazne skrininge vrše Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona i Dom zdravlja kantona Sarajevo, te da će od 30. rujna 2024. godine pružanje svih medicinskih usluga migrantima prenijeti na ustanove zdravstvenih sustava u BiH.

Predstavnici DRC-a informirali su da od veljače 2024. godine pružaju usluge iz područja mentalnog zdravlja migrantima.

Predstavnici MCP BiH su zahvalili na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i redovnom dostavljanju izvješća o pruženim uslugama od strane DRC-a. Zaključeno je da će Dansko vijeće za izbjeglice nastaviti da informira Ministarstvo civilnih poslova o aktivnostima koje provodi te da će biti nastavljena suradnja Ministarstva i DRC-a u ovom području.