Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

Sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Danskog Vijeća za izbjeglice

26/04/2024

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) kojem su prisustvovali sekretarka Ministarstva Biljana Čamur Veselinović, šef Odsjeka za statističko analitičke poslove i izvještavanje u zdravstvu MCP-a Dalibor Pejović te zdravstveni menadžer DRC-a Adnan Kapić i medicinska savjetnica DRC-a dr. Irma Ramić.

Predstavnici DRC-a prezentirali dosadašnje aktivnosti organizacije, fokusirajući se na pružanje zdravstvene zaštite u privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata i migrantima u stanju potrebe u Bosni i Hercegovini. Istakli su da od 1. aprila 2024. godine ulazne skrininge vrše Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona i Dom zdravlja kantona Sarajevo, te da će od 30. septembra 2024. godine pružanje svih medicinskih usluga migrantima prenijeti na ustanove zdravstvenih sistema u BiH.

Predstavnici DRC-a informisali su da od februara 2024. godine pružaju usluge iz oblasti mentalnog zdravlja migrantima.

Predstavnici MCP BiH su zahvalili na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i redovnom dostavljanju izvještaja o pruženim uslugama od strane DRC-a. Zaključeno je da će Danskog vijeća za izbjeglice nastaviti da informiše Ministarstvo civilnih poslova o aktivnostima koje provodi te da će biti nastavljena saradnja Ministarstva i DRC-a u ovoj oblasti.