Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Regionalna online radionica „Razvijanje cjelovitog integrisanog strateškog pristupa prema neprijavljenom radu“

06.10.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U organizaciji Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a u okviru regionalnog projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP 2),održana je online radionica na temu „Razvijanje cjelovitog integrisanog strateškog pristupa prema neprijavljenom radu“.        

Radionica je putem zoom platforme okupila je predstavnike ministarstava rada, inspekcija rada i poreskih uprava zemalja Zapadnog Balkana. Radionici su prisustvovali Nenad Novaković i Zorica Krsmanović iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Odsjek za rad i zapošljavanje.

Nakon dobrodošlice i uvodne riječi g. Nand Shani, rukovodilac ESAP 2 tima, najavio je prezentaciju prof. Colina Williamsa, međunarodnog stručnjaka za neprijavljeni rad koji je govorio o holističkom integrisanom strateškom pristupu temi i predstavio tri komponente projekta:

Komponenta 1: Prelazak sa „smanjenja neprijavljenog rada“ na „pretvaranje neprijavljenog rada u prijavljeni rad“ sa akcentom na glavne izazove i primjere dobre prakse.

 

Komponenta 2: Razvijanje cjelovitog koordinisanog pristupa kroz uvođenje međuresornog tijela odgovornog za rješavanje neprijavljenog rada i zajedničke strategije, međudržavnu saradnju na pretraživanju, upoređivanju i razmjeni podataka.

 

Komponenta 3: Implementacija čitavog niza direktnih i indirektnih alatau rješavanju problema neprijavljenog rada (npr. kazne i otkrivanje neprijavljenog rada, podsticaji za prijavljivanje poslovanja, podizanje svijesti, indikatori za praćenje uspješnosti).

 

U cilju dijeljenja dobrih praksi i pozitivnih iskustava u suzbijanju neprijavljenog rada i njegovoj tranziciji u prijavljeni rad, govorili su predstavnici inspekcijskih organa i ministarstava rada zemalja zapadnog Balkana.

 

Naredna radionica projekta ESAP, na temu neprijavljeni rad je najavljena za kraj mjeseca oktobra 2020. godine.