Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana tematska diskusija: Implementacija politika kontrole duhana u BiH

31.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Sarajevu je, povodom Svjetskog dana bez duhana, održana tematska diskusija pod nazivom "Implementacija politika kontrole duhana u Bosni i Hercegovini" koju je organizovalo Udruženje PROI. Predstavnica Ministarstva civilnih poslova Snježana Brčkalo, predstavila je tom prilikom inicijativu za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima.

Protokol, međunarodni sporazum razvijen s ciljem eliminacije svih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, pruža paket mjera koje zemlje trebaju preduzeti kroz saradnju. Njegova implementacija smanjuje dostupnost jeftinih duhanskih proizvoda, podržava kontrolu duhana, smanjuje prihode ilegalnih trgovaca i doprinosi javnom zdravlju.

Ministarstvo civilnih poslova BiH uputilo je prijedlog za pokretanje inicijative nadležnim institucijama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, pa bi nakon njihovog izjašnjenja inicijativa trebalo da bude dostavljena Vijeću ministara BiH, uz prijedlog za imenovanje multisektorske radne grupa koja će izraditi Operativni plan za pristupanje Protokolu.

Posebno je istaknuto da pristupanje Protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, ima velike ekonomske, okolišne i socijalne benefite.

Njegovom primjenom pomaže se borba protiv ilegalne trgovine duhanom, povećavaju prihodi od poreza, smanjuju troškovi zdravstvene zaštite povezane s bolestima uzrokovanim pušenjem, te jača legalni lanac snabdijevanja.

Legalna proizvodnja duhana, regulisana Protokolom, smanjuje negativan utjecaj na okoliš i očuvanje prirodnih resursa. Implementacija Protokola unaprjeđuje javno zdravlje, smanjuje prevalenciju pušenja kod mladih i osnažuje ranjive populacije, smanjujući izloženost pasivnom pušenju.

Bosna i Hercegovina, kao jedina država u regionu koja nije ratifikovala Protokol, nema pristup instrumentima i fondovima za njegovu implementaciju. Usvajanjem Protokola, BiH bi značajno unaprijedila svoje politike kontrole duhana i doprinijela globalnim naporima za suzbijanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.

Diskusiji su, među ostalim, prisustvovali specijalni predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Erwin Cooreman, šefica političkog odjela i odjela za evropske integracije Delegacije EU u BiH Aurelia Valtat, te predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.