Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Održana online prezentacija UN-ovog izvještaja „Procjena socioekonomskog uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u BiH“

11.11.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Cilj izvještaja „Procjena socioekonomskog uticaja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u BiH“ je pružiti podršku institucijama vlasti u BiH u donošenju kratkoročnih te srednjoročnih do dugoročnih mjera i politika u okviru njihovog odgovora na krizu, a na osnovu dokaza i najbolje prakse u svijetu.

 

COVID-19, kako je navedeno,  predstavlja globalni izazov bez presedana. Važno je da svaka zemlja brzo reaguje, u skladu s najboljom praksom, sa svojim politikama usmjerenim na najranjivije grupe.Krajnji cilj je minimizirati negativan socioekonomski učinak pandemije i iskoristiti krizu kao katalizator za program oporavka usmjeren na budućnost. Pored podrške zdravstvenom sistemu usmjerene ka spašavanja života, Ujedinjene nacije u BiH  podržavaju proces oporavka s ciljem da “niko ne bude izostavljen”, što je centralno obećanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

 

 

Navedeni Izvještaj prati globalni okvir UN-a sa 5 stubova: zdravlje na prvom mjestu, makroekonomski odgovor, ekonomski odgovor i oporavak, zaštita ljudi te društvena kohezija i otpornost zajednica. Svako poglavlje sadrži analitički osvrt urađen na osnovu studija i podataka UN-a i drugih međunarodnih partnera i donatora (MMF, Svjetska banka, EBRD, OECD i USAID), kao i domaćih aktera. U svakom poglavlju je dat i pregled mjera koje preduzimaju institucije vlasti u BiH. Mjere su razmotrene u kontekstu najboljih međunarodnih praksi kako bi se identifikovali nedostaci te dale preporuke koje mogu pomoći BiH u borbi protiv pandemije i njenih socioekonomskih posledica.

 

U poglavlju Zaštita ljudi i osnovne usluge: niko ne smije biti izostavljen, govori se o obrazovanju gdje se navodi da će kriza izazvana pandemijom COVID-19 vjerovatno imati negativne kratkoročne efekte na obrazovanje i to kroz dva kanala: značajno smanjenje budžetskih sredstava i  nepostojanje pristupa kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u toku potpunog i djelomičnog zatvaranja škola.

 

Prezentaciji UN-ovog izvještaja prisustvovali su predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, od lokalnog do državnog, i predstavnici UN-ovih organizacija