Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH I ORUŽANIH SNAGA BIH

30.04.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U prostorijama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine – Sektor za sport, organizovan je sastanak na kojem su prisustvovali  ispred Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Anđa Kalem Perić, pomoćnica ministrice za sport, a ispred Oružanih snaga Bosne i Hercegovine: Kemal Suljević, brigadir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ana Bajo, stručna savjetnica u Sektoru za politike i planove u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Na sastanku je bilo govora o sportskim aktivnostima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i to  sportskim igrama koje će se održati pod pokroviteljstvom Međunarodnog vojnog sportskog vijeća (CISM) i II polu maratonu koji se planira održati od 24-27 maja 2024. godine u Sarajevu i koji se nalazi na kalendaru takmičenja Međunarodnog vojnog sportskog vijeća  CISM-e.

Ovo vijeće je osnovano 18. februara 1948. u Nici (Francuska) i jedna je od najvećih multidisciplinarnih organizacija na svijetu. CISM organizira razne sportske događaje za oružane snage svojih 140 zemalja članica i jedna je od svjetskih sportskih organizacija u kojoj je zastupljen najveći broj disciplina. Vojnici, koji su se prije možda susreli na bojnom polju, sada se druže na sportskim igralištima. To je u skladu s filozofijom i idealima koji su postavljeni u izjavi o misiji CISM-a 1998. godine, koju su potpisale sve zemlje članice.

Na sastanku je istaknuta i ideja potpisivanja Memoranduma između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a sve sa ciljem prijema vrhunskih sportaša u oružane snage i rješavanje nekih od njihovih statusnih pitanja.

Takav pristup i način rada prisutan je u mnogim evropskim zemljama koji daje velik i kvalitetan podstrek sportistima kojima se tako olakšava put i proboj prema vrhunskim rezultatima.

Zaključeno je da Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pokrene zvaničnu inicijativu prema Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za zaključivanje memoranduma sa prijedlogom daljih aktivnosti, nakon čega bi se dogovarali naredni koraci.