Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Информација у вези са достављањем извјештаја за нератификоване конвенције Међународне организације рада у 2020. години

14.09.2020

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Међународна канцеларија рада , доставила је Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине захтјев за подношење извјештаја о нератификованим конвенцијама и препорукама, са обрасцем којег је усвојило Управно тијело Међународне канцеларије рада на свом 326. засједању, одржаном у марту 2019. године.

 

Босна и Херцеговина је, у складу са чланом 19. Статута Међународне организације рада (МОР) и обавјештењем Међународне канцеларије рада, била у обавези доставити извјештај до краја фебруара 2020. године за: Конвенцију о радницима у области здравствене његе, број 149, из 1977. године, Конвенцију о радницима у домаћинству, број 189, из 2011. године, Препоруку о радницима у области здравствене његе, број 157 из 1977. године и Препоруку о радницима у домаћинству, број 201 из 2011. године.

 

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине је у сарадњи са надлежним институцијама ентитета израдило извјештај о нератификованим конвенцијама и препорукама и путем Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине исти, заједно са додатном документацијом упутило МОР у предвиђеном року, чиме је извршена обавеза Босне и Херцеговине у складу са чланом 19. Статута МОР.

 

Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 15. сједници, одржаној 02.09.2020. године размотрио Информацију у вези са достављањем извјештаја за нератификоване конвенције Међународне организације рада те с тим у вези закључио: 

-     усваја се Информација у вези са достављањем извјештаја за нератификоване конвенције Међународне организације рада у 2020. години;

-     задужује се Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине да у циљу извршавања обавеза Босне и Херцеговине као чланице Међународне организације рада, у сарадњи са надлежним органима сачини извјештај за 2020. годину о примјени конвенција које је Босна и Херцеговина ратификовала, како би се доставио Међународној канцеларији рада у Женеви;

-    задужује се Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине да по достављању извјештаја о примјени сета конвенција за 2020. годину о учињеном информише Савјет министара Босне и Херцеговине.