Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija u svezi sa dostavljanjem izvješća za neratificirane konvencije Međunarodne organizacije rada u 2020. godini

14.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodni ured rada, dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtjev za podnošenje izvješća o neratificiranim konvencijama i preporukama, sa obrascem kojeg je usvojilo Upravno tijelo Međunarodnog ureda rada na svom 326. zasjedanju, održanom u ožujku 2019. godine.

Bosna i Hercegovina je, sukladno članku 19. Statuta Međunarodne organizacije rada (MOR) i obavijesti Međunarodnog ureda rada, bila u obvezi dostaviti izvješće do kraja veljače 2020. godine za: Konvenciju o djelatnicima u području zdravstvene njege, broj 149, iz 1977. godine, Konvenciju o djelatnicima u kućanstvu, broj 189, iz 2011. godine, Preporuku o djelatnicima u području zdravstvene skrbi, broj 157 iz 1977. godine i Preporuku o djelatnicima u kućanstvu, broj 201 iz 2011. godine.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u suradnji sa nadležnim institucijama entiteta izradilo izvješće o neratificiranim konvencijama i preporukama i putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine isti, zajedno sa dodatnom dokumentacijom uputilo MOR u predviđenom roku, čime je izvršena obveza Bosne i Hercegovine sukladno članku 19. Statuta MOR.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 15. sjednici, održanoj 02.09.2020. godine razmotrio Informaciju u svezi sa dostavljanjem izvješća za neratificirane konvencije Međunarodne organizacije rada te s tim u vezi zaključilo: 

-     usvaja se Informacija u svezi sa dostavljanjem izvješća za neratificirane konvencije Međunarodne organizacije rada u 2020. godini;

-     zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da s ciljem izvršavanja obveza Bosne i Hercegovine kao članice Međunarodne organizacije rada, u suradnji sa nadležnim tijelima sačini izvješće za 2020. godinu o primjeni konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, kako bi se dostavio Međunarodnom uredu rada u Ženevi;

-    zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da po dostavljanju izvješća o primjeni seta konvencija za 2020. godinu o učinjenom informira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.