Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija u vezi sa dostavljanjem izvještaja za neratifikovane konvencije Međunarodne organizacije rada u 2020. godini

14.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodna kancelarija rada , dostavila je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtjev za podnošenje izvještaja o neratifikovanim konvencijama i preporukama, sa obrascem kojeg je usvojilo Upravno tijelo Međunarodne kancelarije rada na svom 326. zasjedanju, održanom u martu 2019. godine.

 

Bosna i Hercegovina je, u skladu sa članom 19. Statuta Međunarodne organizacije rada (MOR) i obavještenjem Međunarodne kancelarije rada, bila u obavezi dostaviti izvještaj do kraja februara 2020. godine za: Konvenciju o radnicima u oblasti zdravstvene njege, broj 149, iz 1977. godine, Konvenciju o radnicima u domaćinstvu, broj 189, iz 2011. godine, Preporuku o radnicima u oblasti zdravstvene njege, broj 157 iz 1977. godine i Preporuku o radnicima u domaćinstvu, broj 201 iz 2011. godine.

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta izradilo izvještaj o neratifikovanim konvencijama i preporukama i putem Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine isti, zajedno sa dodatnom dokumentacijom uputilo MOR u predviđenom roku, čime je izvršena obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 19. Statuta MOR.

 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 15. sjednici, održanoj 02.09.2020. godine razmotrio Informaciju u vezi sa dostavljanjem izvještaja za neratifikovane konvencije Međunarodne organizacije rada te s tim u vezi zaključio: 

-     usvaja se Informacija u vezi sa dostavljanjem izvještaja za neratifikovane konvencije Međunarodne organizacije rada u 2020. godini;

-     zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da u cilju izvršavanja obaveza Bosne i Hercegovine kao članice Međunarodne organizacije rada, u saradnji sa nadležnim organima sačini izvještaj za 2020. godinu o primjeni konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi se dostavio Međunarodnoj kancelariji rada u Ženevi;

-    zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da po dostavljanju izvještaja o primjeni seta konvencija za 2020. godinu o učinjenom informiše Savjet ministara Bosne i Hercegovine.