Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Imenovan novi saziv Državne komisije za granice

29.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, nakon što je prethodnom sazivu istekao mandat.

U Državnu komisiju za granicu, koje sada broji šest umjesto ranijih devet članova, na mandat od tri godine imenovan je po jedan predstavnik državnih ministarstava civilnih poslova i vanjskih poslova (Davor Bošnjak i Emir Vladavić) te predstavnici entitetskih uprava nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Nenad Bajić, Bojan Ninčić, Željko Obradović i Zijad Džananović).

Državna komisija za granicu BiH, među ostalim, radit će na identifikaciji granice s nadležnim organima susjednih država i vršiti nadzor nad aktivnostima obilježavanja i stabilizacije granične linije.

Također će pripremati prijedloge za korekciju granične linije te međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama.

Krajem oktobra 2023. godine istekao je trogodišnji mandat prijašnjeg saziva Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.