Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

CEELex

30.03.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Baza podataka o radnom zakonodavstvu u srednjoistočnoj Evropi (CEELex) je pravna baza podataka koja sadrži pravne tekstove vezane za radne i industrijske odnose i obuhvata 13 ekonomija centralne i istočne Evrope, uključujući pet projektnih ekonomija. Međunarodna organizacija rada (MOR/ILO) je razvila i kontinuirano ažurira CEELex u svrhu pružanja platforme podataka za podršku odlukama zasnovanim na politikama u vezi sa radnim i industrijskim odnosima.

Njen cilj je da identifikuje nacionalna pravna i institucionalna rješenja utvrđena u nacionalnim pravnim sistemima u zemljama centralne i istočne Evrope koristeći odrednice sljedećih konvencija MOR:

-          Konvencije o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje, 1948 (br. 87),

-          Konvencije o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, 1949 (br. 98),

-          Konvencije o jednakim primanjima, 1951 (br. 100),

-          Konvencije o diskriminaciji (zapošljavanju i zanimanju), 1958 (br. 111),

-          Konvencije o radnim odnosima (javna služba), 1978. (br. 151),

-          Konvencije o kolektivnom pregovaranju, 1981. (br. 154),

-          Konvencije o tripartitnim konsultacijama (Međunarodni standardi rada), 1976. (br. 144) i

-           Konvencije o prestanku radnog odnosa, 1982. (br. 158).

Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) je regionalni trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija (EU), a zajednički ga sprovode Regionalni savjet za saradnju (RCC) i Međunarodna organizacija rada (ILO). MOR će kroz ovaj projekat podržati nacionalne pravne stručnjake da ažuriraju CEELex i unaprijede znanje u oblasti radnih i industrijskih odnosa na osnovu prikupljenih informacija.

CEELex je regionalna baza podataka kojom se može pretraživati i koja prikuplja relevantne pravne tekstove koji se nalaze u nacionalnim pravnim sistemima 13 zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE). Na osnovu osnovnih ILO konvencija i više od 25 godina radnog iskustva na polju radnog zakonodavstva u CIE, baza podataka daje odabrane ključne informacije o uporednim pravnim i institucionalnim rješenjima koja se primjenjuju u oblasti radnih i industrijskih odnosa u regionu. Obuhvaćene teme kreću se od osnovnih radnih prava, kao što su sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja, do uslova rada (npr. Minimalne zarade, radno vrijeme), otkazivanja ugovora o radu, rješavanja radnih sporova i regulacije nestandardnih oblika zaposlenja.  

CEELex se redovno ažurira putem mreže nacionalnih pravnih stručnjaka.

Home (ilo.org)