Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na razgraničenju sa Crnom Gorom

23.01.2017

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Predsjedatelj Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine Edin Kučuković razgovarao je u Veleposlanstvu Crne Gore sa veleposlanikom  Milanom Lakićem o nastavku aktivnosti na razgraničenju Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Veleposlanik Lakić, naglasio je tom prigodom, da u punom kapacitetu  stoji na raspolaganju nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine za svaku vrstu suradnje s ciljem da se svi poslovi na razgraničenju između dvije zemlje završe na najbolji mogući način.

            O istoj temi 19. siječnja 2017. godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH razgovarala su izaslanstva  Bosne i Hercegovine i Crne Gore, predsjedatelj Državnog povjerenstva za granicu Edin Kučuković i pomoćnik ministra u Sektoru za geodetske, geološke i metorološke poslove Haris Čengić u ime Bosne i Hercegovine, a u ime Crne Gore savjetnik ministra za unutarnje poslove u Službi za integrirano upravljanje granicom i graničnim prijelazima Milan Paunović sa suradnicima. Na sastanku je iskazana zajednička želja da se na principima uzajamne suradnje i poštivanja, nastave poslovi na razgraničenju, označavanju i utvrđivanju granice između dvije prijateljske zemlje. Istaknuto je da su se stekli uvjeti za nastavak ovih aktivnosti, te su razmjenjeni kontakt podaci za vršenje komunikacije po modelu koji omogućava učinkovitu razmjenu potrebnih informacija. Iskazan i zajednički stav da se održi sastanak međudržavnih povjerenstava za granicu dvije zemlje u najskorije moguće vrijeme.

            Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine u narednom razdoblju će intenzivirati aktivnosti  kako bi se poslovi razgraničenja sa susjednim zemljama okončali u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, te sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji tretiraju ovu materiju i prema međunarodnim instrumentima kojima je pristupila BiH.

            Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 71. sjednici, održanoj dana 31.8.2016. godine donijelo Odluku o osnivanju Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine. Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine je, počev od 31.10.2016. godine i službeno otpočelo s radom. Na drugoj sjednici Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine, održanoj dana 5.12.2016. godine, dogovoreno je da se diplomatskim putem obavijeste susjedne zemlje o spremnosti Bosne i Hercegovine za nastavak razgovora u pogledu državne granice Bosne i Hercegovine.