Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na razgraničenju sa Crnom Gorom

23/01/2017

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:


Predsjedavajući Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine Edin Kučuković razgovarao je u Ambasadi Crne Gore sa ambasadorom Milanom Lakićem o nastavku aktivnosti na razgraničenju Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ambasador Lakić, naglasio je tom prilikom, da u punom kapacitetu  stoji na raspolaganju nadležnim organima Bosne i Hercegovine za svaku vrstu saradnje s ciljem da se svi poslovi na razgraničenju između dvije zemlje završe na najbolji mogući način.

            O istoj temi 19.januara 2017. godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH razgovarale su delegacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, predsjedavajući Državne komisije za granicu Edin Kučuković i pomoćnik ministra u Sektoru za geodetske, geološke i metorološke poslove Haris Čengić u ime Bosne i Hercegovine, a u ime Crne Gore savjetnik ministra za unutrašnje poslove u Službi za integrisano upravljanje granicom i graničnim prijelazima Milan Paunović sa saradnicima. Na sastanku je iskazana zajednička želja da se na principima uzajamne saradnje i poštovanja, nastave poslovi na razgraničenju, označavanju i utvrđivanju granice između dvije prijateljske zemlje. Istaknuto je da su se stekli uvjeti za nastavak ovih aktivnosti, te su razmjenjeni kontakt podaci za obavljanje komunikacije po modelu koji omogućava efikasnu razmjenu potrebnih informacija. Iskazan i zajednički stav da se održi sastanak međudržavnih komisija za granicu dvije zemlje u najskorije moguće vrijeme.

            Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine u narednom periodu će intenzivirati aktivnosti  kako bi se poslovi razgraničenja sa susjednim zemljama okončali u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, te u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji tretiraju ovu materiju i prema međunarodnim instrumentima kojima je pristupila BiH.

            Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 71. sjednici, održanoj dana 31.08.2016. godine donijelo Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine. Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine je, počev od 31.10.2016. godine i službeno otpočela sa radom. Na drugoj sjednici Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, održanoj dana 05.12.2016. godine, dogovoreno je da se diplomatskim putem obavijeste susjedne zemlje o spremnosti Bosne i Hercegovine za nastavak razgovora u pogledu državne granice Bosne i Hercegovine.