Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacije u vezi sa procesom odabira Nezavisnog savjetodavnog odbora za nadzor

20.03.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodna kancelarija rada dostavila je državama članicama Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO) važne informacije u vezi sa Nezavisnim savjetodavnim odborom za nadzor (IOAC).

Članove IOAC imenuje Upravno tijelo Međunarodne organizacije rada nakon trogodišnjeg procesa izbora. Ovaj proces uključuje objavljivanje poziva za iskazivanje interesa i angažovanje spoljnjeg konsultanta, specijalizovanog za zapošljavanje na višim pozicijama, pregleda svih prijava, intervjua kandidata za koje se smatra da su prikladni i pripreme užeg izbora najpogodnijih kandidata za razmatranje na komisiji za izbor, koju čine članovi Upravnog tijela.

Kancelarija je sada objavila oglas za nove članove IOAC čiji trogodišnji mandat počinje 1. januara 2025. godine.

“Poziv za kandidate”(“call for candidates”) ( je objavljen na web stranici MOR i biće dostupan mjesec dana. Distribucija oglasa vršiće se putem MOR-ovih naloga na društvenim mrežama na LinkedIn i X (bivši Twitter), te putem ACTRAV i ACT/EMP, kao i kancelarija MOR na terenu, kako bi se osigurao veći pristup MOR konstituenata i zajednica koje prate rad MOR.

Države članice mogu ove informacije proslijediti kvalifikovanim pojedincima sa potrebnim iskustvom, koji bi trebali dostaviti svoja pisma interesa, zajedno sa ažuriranom biografijom, elektronskim putem na ioac@ilo.org do 19. aprila 2024. godine.

Dodatne informacije o IOAC, uključujući projektni zadatak, dostupne su na posebnoj web stranici Komitetadedicated webpage of the Committee).