Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Dodatnih 2 miliona EUR za zapošljavanje u BiH – Ministarstvo civilnih poslova nastavlja koordinirati projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“

18.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

            Projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” bit će nastavljen do kraja juna 2026. godine, a Ministarstvo civilnih poslova BIH nastavit će aktivnosti na koordinaciji projekta. Rezultat je ovo odluke Evropske unije izdvojiti još 2 miliona EUR za nastavak projekta u okviru kojeg je u proteklom periodu zaposleno preko 400 osoba.

            U oktobru 2023. godine objavljen je poziv i zaprimljeno je 17 aplikacija za nova Lokalna partnerstva za zapošljavanje, od kojih će, početkom februara 2024. godine, biti odabrano 6 najboljih.

            Evropska unija prethodno je izdvojila 4 miliona EUR kako bi se podržao razvoj Lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u periodu 1. 1. 2021. – 31. 12. 2023. godine. Opći cilj projekta je da doprinese unaprjeđenju socio-ekonomske situacije i životnih uvjeta u Bosni i Hercegovini. Kroz projekat se doprinosi zapošljavanju u lokalnim zajednicama i podržavaju održivi, partnerski vođeni okviri lokalnog tržišta rada za povećanje pristupa formalnom zapošljavanju.

            Do sada je u okviru projekta podržano 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji su realizacijom intervencija u zapošljavanju uspjeli da povećaju konkurentnost na tržištu rada za više od 1520 nezaposlenih.

Projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II„ rezultat je Akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu EU za sektore zapošljavanja i obrazovanja”, a provodi ga Međunarodna organizacija rada.