Kontakti


05.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

SEKTORI

TELEFON

PORTPAROL

033/492-532

TAJNIK MINISTARSTVA

033/492-533

SEKTOR ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE

033/492-558

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

033/492-578

SEKTOR ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE I UNUTARNJU POTPORU

033/492-549

SEKTOR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNU SKRB I MIROVINE

033/492-510

SEKTOR ZA ZDRAVSTVO

033/492-523

SEKTOR ZA OBRAZOVANJE

033/492-519

SEKTOR ZA ZNANOST I KULTURU

033/492-552

SEKTOR ZA SPORT

033/492-537

SEKTOR ZA GEODETSKE, GEOLOŠKE I METEOROLOŠKE POSLOVE

033/492-506

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

033/521-010

POVJERENSTVO ZA RAZMINIRANJE U BIH

033/492-506

 

 

UREDI

TELEFON

FAX

E-MAIL

URED MINISTRICE

033/492-633

033/492-626

kabinet.ministra@mcp.gov.ba

URED ZAMJENIKA MINISTRICE

033/492-566

 033/492-566

  kabinet.zamjenika@mcp.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti